Gemeenteberichten Leyenburg week 37

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Vreeswijkstraat 74
Het veranderen van de winkel Vreeswijkstraat 73 tot woning.
Ons kenmerk: 202110846
11-09-2021Toelichting:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-53511/1/bijlage/exb-2021-53511.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.   
Bezwaarclausule: Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, winkelcentrum Leyenburg Volendamlaan 670 en 690 tot en met 712, Escamplaan 281 tot en met 293, 297-303 en 313
Het veranderen van het winkelcentrum Leyenburg Volendamlaan 670 en 690 tot en met 712, Escamplaan 281 tot en met 293, 297-303 en 313 en het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden. Ons kenmerk: 202112703
11-09-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Huisduinenstraat 27
Het vergroten van het pand Huisduinenstraat 27 door het maken van een dakopbouw.  Ons kenmerk: 202116677
11-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Ransdorpstraat 2 tot en met 90, Heiloostraat 206 t/m 240 en Volendamlaan 13 t/m 47
Het veranderen van de panden Ransdorpstraat 2 tot en met 90, Heiloostraat 206 tot en met 240 en Volendamlaan 13 tot en met 47 door het geheel vervangen van de balkonhekken aan de voor- en achterzijde
Ons kenmerk: 202116676
11-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Ransdorpstraat-Heiloostraat-Volendamlaan ter hoogte van Ransdorpstraat 22
Het tijdelijk plaatsen van een bouwplaats op het terrein tussen de Ransdorpstraat-Heiloostraat-Volendamlaan t.h.v. Ransdorpstraat 22 voor een periode van 1 jaar en 5 maanden  . Ons kenmerk: 202116722
14-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Charlotte Jacobslaan 85
Het vergroten van het pand Charlotte Jacobslaan 85 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.  Ons kenmerk: 202116707
13-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Apv vergunning – Besluiten, Escamplaan 300
Het vervangen van bestaande OVL-kabels en het realiseren van verkeersmaatregelen ter hoogte van de Escamplaan 300 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 1 september 2021 tot en met 26 november 2021. Opbreekvergunning: Kabels en leidingen
Ons kenmerk: 01415IBA21
15-09-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-54019/1/bijlage/exb-2021-54019.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade ter hoogte van nummer 344.
Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag. Het recreatievaartuig is wit.
17-09-2021 
Datum van verwijdering: Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade ter hoogte van nummer 472
Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag. Het recreatievaartuig is wit.
17-09-2021
Datum van verwijdering: Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.