Gemeenteberichten Leyenburg week 36

Week 36  2020

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en Florence Nightingaleweg (deelgebied 1, 2 en 3 Hagaterrein)

Het uitvoeren van kopersopties aan de bouwnummers 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 61, 62, 63, 64, 65, 66, en 67 van de verleende vergunning 201700243/6385190 dd. 04-07-2017 voor het realiseren van 464 appartementen met winkelfunctie in plint en binnentuin, 126 eengezinswoningen, het realiseren van een parkeergarage alsmede

het aanleggen van een in- en uitrit, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein)

02-09-2020     Ons kenmerk: 202011355

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-46219/1/bijlage/exb-2020-46219.PDF

Het betreft een bouwaanvraag in het zogenaamde Haagsche Hof.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwediepstraat 22

Het veranderen van het pand door het gedeeltelijk dichtbouwen van het balkon aan de achterzijde.

03-09-2020

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Maarsbergenstraat 410

Het veranderen van de woning Maarsbergenstraat 410 door het maken van constructieve doorbraken. 04-09-2020

  HERHALING GEMEENTEBERICHT WEEK 21 19-05-2020     Staatscourant     
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-27384.html

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: aanwijzen parkeerplaatsen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen (serie 103, 104 en 105, diverse locaties) BWT-00053VKZ20

BESLUITEN:

het onderstaande weggedeelte aan te wijzen als een parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep die op het bord is aangegeven (tevens inhoudende een parkeerverbod voor andere voertuig categorieën), dit gedurende de genoemde uren en zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:

I.01: Woudenbergstraat nabij 62 (2 parkeervakken)/Escamp;

I.02: Werkhovenstraat t.o. 107 (2 parkeervakken)/Escamp;

I.06: Nieuwersluisstraat nabij 52 (2 parkeervakken)/Escamp;

I.15: Baambruggestraat t.o. 1 (2 parkeervakken)/Escamp;