Gemeenteberichten Leyenburg week 36

Omgevingsvergunning-Intrekken vergunning Den Helderstraat 250 Het brandveilig in gebruik nemen van de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in de school Den Helderstraat 250. Kenmerk:201710677
06-09-202
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, tussen Volendamlaan 1272 en Loosduinsekade 725
Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201919274/7788943 d.d. 27 oktober 2020 voor het vervangen en vergroten van een kiosk hoek Volendamlaan en Loosduinsekade tussen Volendamlaan 1272 en Loosduinsekade 725 en het kappen van 3 bomen welke wijziging bestaat uit het 2,85 meter naar achter verplaatsen van de kiosk in verband met de persleiding van Dunea. Ons kenmerk: 202116354
06-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Meppelweg 339 en 341 (achterzijde Zuidwoldestraat)
Het renoveren en gedeeltelijk slopen van het schoolgebouw Meppelweg 339 en 341.  Ons kenmerk: 202113258
07-09-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats tegenover het perceelnummer 1007, aan de Escamplaan  
Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats passagier nabij het woonadres.
09-09-2021
Ten overvloede willen wij u erop wijzen dat als uw gehandicaptenplaats zich binnen een betaald parkeergebied bevindt, ook parkeerbelasting moet worden betaald op uw gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Hiervoor kunt u onder andere gebruik maken van een bewonersvergunning, bezoekersvergunning of een parkeerticket.

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade ter hoogte van perceelnummer 326
Het recreatievaartuig is aan de bovenkant wit van kleur en aan de onderkant oranje. Op het midden van het recreatievaartuig is een groen zijl bevestigd.Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag
09-09-2021
Datum van verwijdering
: Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 40
Het kappen van 1 boom (stamomtrek 60 cm), staande in de voortuin van het perceel Leersumstraat 40.  Ons kenmerk: 202116582
09-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Medemblikstraat 244, hoek Wognumstraat
Het veranderen van het pand Medemblikstraat 244 Beauty & Body Lounz tot Covid testlocatie.  Ons kenmerk: 202116568
09-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.
Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet.