Gemeenteberichten Leyenburg week 35

Week 35 2019

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwendamlaan ongenummerd

Het plaatsen van een collectieve stalling voor 10 scootmobiels op het trottoir Nieuwendamlaan ongenummerd ten behoeve van het woongebouw Nieuwendamlaan 4 tot en met 44

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage, Nieuwendamlaan

Publicatiedatum: 2019-08-28

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-211535.html

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Escamplaan 227

Het omzetten van de zelfstandige woning Escamplaan 227 naar onzelfstandige woonruimte voor vier personen

Berichttype: onttrekkingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage, Escamplaan

Publicatiedatum: 2019-08-29

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-212642.html

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Den Helderstraat ter hoogte van nummer 197

Aanhangwagen kleur grijs

2019-08-29