Gemeenteberichten Leyenburg week 35

Week 35  2020

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Driebergenstraat 292 

Het kappen van 1 loofboom en 1 kastanje (stamomtrekken 208-214 cm), staande in de achtertuin van het perceel Driebergenstraat 292. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

2020-08-24

Verkeersbesluit – Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats – Nabij het percnr. 314, aan de Driebergenstraat

2020-08-26

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Driebergenstraat 211  

Het veranderen van het pand Driebergenstraat 211 door het maken van een constructieve doorbraak

2020-08-27

Beschikking Wet natuurbescherming, Provincie Zuid-Holland

2020-08-27

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de op18 mei 2020, kenmerk ODH-2020-00001393, verleende ontheffing te wijzigen. Het betreft het wijzigen van voorschrift 6 en 7 i.v.m. het doen van onderzoek naar beschermde fauna behorende tot verschillende diergroepen, te weten: amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen, kevers, weekdieren, vleermuizen en diverse andere zoogdiersoorten. De locatie betreft Provincie Zuid-Holland.