Gemeenteberichten Leyenburg week 35

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Rhenenstraat 24
Het vergroten van de woning Rhenenstraat 24 door het maken van een kelder. Ons kenmerk: 202111218
30-08-2021
Toelichting
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-51188/1/bijlage/exb-2021-51188.pdf
Op 20 augustus 2021 is het bouwplan getoetst aan de Welstandsnota. De beoordeling luidt als volgt:
Akkoord
Het maken van twee koekoeken ten behoeve van twee kozijnen in een nieuw te maken kelder is voorstelbaar. De wanden zijn van beton en worden afgedekt met een metselwerk rollaag in dezelfde steen als de woning. De nieuwe afgetimmerde stalen latei onder het metselwerk blijft onder het niveau van het rooster van de koekoek en is zodoende niet hinderlijk zichtbaar.

Apv vergunning – Besluiten, Zilverstraat 53
Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het uitbreiden van het bestaande aardwarmtenet van Eneco vanuit de Meppelrade naar drie panden van “Den Haag Werkt” aan de Zilverstraat en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen conform de bij dit besluit behorende tekeningen. De aanvraag is ingediend voor de periode van 2 september 2021 tot en met 21 oktober 2021. Ons kenmerk: 01345IBA21
Opbreekvergunning: Kabels en leidingen Loosduinen.
30-08-2021         Overlast hoek Dedemsvaartweg-Zuidwoldestraat??

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Polsbroekstraat 74
Het vergroten van het pand Polsbroekstraat 74 door het maken van een dakopbouw ter plaatse van het balkon aan de achterzijde.
Ons kenmerk: 202116069
01-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.
Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Veenendaalkade 386
Het veranderen van het pand Veenendaalkade 386 door het maken van een constructieve doorbraak.  Ons kenmerk: 202116182
03-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.
Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Polsbroekstraat 62
Het veranderen van de woning Polsbroekstraat 62 door het maken van een constructieve doorbraak.  Ons kenmerk: 202115641
02-09-2021
Toelichting: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-51889/1/bijlage/exb-2021-51889.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 73B  
Het veranderen van de gevel van het pand Leyweg 73B door het plaatsen van een ATM-geldautomaat.  Ons kenmerk: 202116167
02-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.
Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet.

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Den Helderstraat 32
Het veranderen van de woning Den Helderstraat 32 door het dichtzetten van het balkon. Ons kenmerk: 202110599
03-09-2021
Toelichting: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-52159/1/bijlage/exb-2021-52159.pdf
Op 11 augustus 2021 hebben wij het bouwplan getoetst aan de Welstandsnota. De beoordeling luidt als volgt: Niet Akkoord
Het dichtzetten van het balkon tast de opbouw, de compositie van het blok en zijn bijzondere architectuur te veel aan. A.g.v. de negatieve beoordeling bent u in de gelegenheid gesteld een gewijzigd bouwplan in te dienen. Van deze mogelijkheid heeft u geen gebruik gemaakt.

Bezwaarclausule: Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Leyweg 35  
Het kappen van 29 coniferen (stamomtrekken 31 – 91 cm), staande in de achtertuin ter hoogte van het perceel Leyweg 35 Stadsdeel: Loosduinen
03-09-2021 Ons kenmerk: 202111461
Toelichting: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-52234/1/bijlage/exb-2021-52234.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.