Gemeenteberichten Leyenburg week 34

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Polsbroekstraat 62
Het veranderen van het pand Polsbroekstraat 62 door het maken van een constructieve doorbraak Ons kenmerk: 202115641
23-08-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Apv vergunning – Besluiten, Meppelweg 3 – Leyweg
Het reinigen en inspecteren van het riool ter hoogte van Meppelweg – Leyweg. De aanvraag is ingediend voor maximaal 1 nacht in de periode van 26 augustus 2021 t/m 27 augustus 2021.Ontheffing geluidhinder voor nachtelijke werkzaamheden. Ons kenmerk: 00141NOW21
24-08-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-50428/1/bijlage/exb-2021-50428.pdf
-Nachtelijke werkzaamheden met een hoge (piek) geluidsbelasting boven 60 dB (A) dienen zoveel mogelijk buiten het tijdsbestek van 01.00 uur tot 04.00 uur, te worden uitgevoerd;
-De uitvoerder treft alle mogelijke voorzieningen om de overlast te beperken;
– De bewoners worden tijdig geïnformeerd over de aard en duur van de werkzaamheden;
-De bewoners worden door de gemeente op de hoogte gesteld wie er gebeld kan worden bij eventuele overlast.
Aangezien de aanvraag is ingediend op 22-07-2021 en de vergunning verleend op 20-08-2021 heeft het wijkberaad Leyenburg bewoners niet tijdig kunnen informeren.  

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wognumstraat 126B
Het kappen van 1 iep (stamdiameter 39,8 cm), staande in de achtertuin van het perceel Wognumstraat 126B en het herplanten van 1 sering
Ons kenmerk: 202115800
26-08-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Nieuwediepstraat 34 en 34A
Het samenvoegen en vergroten van de woningen Nieuwediepstraat 34 en 34A tot 1 woning en het wijzigen van het kozijn in de voorgevel.
Ons kenmerk: 202112155
27-08-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.