Gemeenteberichten Leyenburg week 33

Week 33  2020

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan ongenummerd blok 2

Het kappen van een els (stamomtrek 120 cm), staande in de groenstrook aan de achterzijde Escamplaan ongenummerd blok 2. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

2020-08-10

Apv vergunning – Aangevraagde exploitatievergunning horeca, Werkhovenstraat 42 

Afhaalrestaurant Bij Hento

2020-08-10

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Heiloostraat 6 tot en met 84, 156 tot en met 204, Hoogkarspelstraat 1 tot en met 47, 14 tot en met 60, 91 t/m 137, 94 tot en met 142 en 243, Medemblikstraat 41 tot en met 87 en 111 tot en met 189. 

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

2020-08-10

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 440 te Den Haag

Het kappen van 2 bomen (stamdiameter 20 cm), staande in de achtertuin van het perceel Leyweg 440

2020-08-11

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Veenendaalkade 565  

Het aanleggen van een in- of uitrit bij het pand Veenendaalkade 565

2020-08-14

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Soestdijksekade 407

Het veranderen van de winkel Soestdijksekade 407 tot 4 woningen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen, binnenplanse ontheffing.

2020-08-14

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier in heroverweging, Els Borst-Eilerslaan en tussen de Charlotte Jacobslaan en de Cornelia de Langeweg

Het kappen van 12 Hollandse iepen (stamomtrekken 31- 204 cm), staande tussen de Charlotte Jacobslaan en de Schimweg en 7 kastanjes (stamomtrekken 31 – 204 cm) aan het Els Borst-Eilersplein op het terrein van het HagaZiekenhuis. De kapactiviteit is aangevraagd in verband met voorgenomen bouwactiviteiten, voorgenomen herinrichting.

2020-08-13

Toelichting heroverweging:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-43243/1/bijlage/exb-2020-43243.PDF

“Uit nader onderzoek is gebleken dat de activiteiten ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ geen directe aanleiding vormen voor de kap van de 7 kastanjes (boomnummers 1 tot en met 7).

Het volgend voorschrift van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ zal worden gewijzigd:

  • Van deze vergunning mag pas gebruik worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ is verleend.

Dit voorschrift wordt gewijzigd in:

  • Van deze vergunning voor het kappen van de 10 Hollandse iepen (letters A en C toten met G, I, J K en L),1 valse christusdoorn (letter H) ,1 haagbeuk (letter B) mag pas gebruik worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ is verleend.”

Ons kenmerk: 202003100

Bent u het niet eens met dit wijzigingsbesluit, dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na datum bekendmaking, een bezwaarschrift indienen.