Gemeenteberichten Leyenburg week 32

Week 32  2020

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Zuidwoldestraat 1A

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 17 juli 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het lozen van grondwater op een schoonwaterriool afkomstig van ontwatering i.v.m. uitbreiding van een aardwarmtecentrale, in de periode van 24 augustus 2020 t/m 31 augustus 2020. 2545 CA te Den Haag (zaaknummer 00587404).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

2020-07-28

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Els Borst-Eilersplein 275 

Het veranderen van het ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275 door het wijzigen van de brandcompartimentering van de 3e verdieping van Bouwdeel P. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2020-08-04

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Els Borst-Eilersplein 292 

Het veranderen van de gevel van de winkel Els Borst-Eilersplein 292 door het plaatsen van reclame-uitingen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): reclame apv, bouwen.

2020-08-04

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Soesterbergstraat 145-199 

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Soesterbergstraat 145 tot en met 199

2020-08-04

Apv vergunning – Besluiten, Florence Nightingaleweg 3  

Het bouwrijp maken van deelgebieden twee en drie en het realiseren van een kademuur ter hoogte van de Florence Nightingaleweg in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 17 augustus 2020 tot en met 28 februari 2021.

2020-08-05

Toelichting   https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-42034/1/bijlage/exb-2020-42034.PDF

De Haagsche Tuin! www.deschooneley.nl/haagsche-tuin

www.deschooneley.nl/kavelkaart/  www.deschooneley.nl/wp-content/uploads/Verdeling-parkeerplaatsen-27072020.pdf

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Els Borst-Eilersplein 275

Het wijzigen van de brandcompartimentering van bouwdeel EF op de 4e verdieping van het ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2020-08-07

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-42478/1/bijlage/exb-2020-42478.PDF

LET OOK OP DIT BERICHT

Vanaf 3 augustus 2020 zijn bestemmingsplannen van de gemeente alleen nog te bekijken op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Tot nu toe plaatste de gemeente deze informatie op haar eigen website en op de landelijke website. Met de verbeterde mogelijkheden van ruimtelijkeplannen.nl (externe link) is dat niet meer nodig. Op deze website kunt u in 1 keer zien welke plannen voor een bepaald gebied gemaakt zijn. De website wordt door alle Nederlandse gemeenten gebruikt.

Bestemmingsplannen inzien

De mogelijkheid om de bestemmingsplannen op papier of digitaal bij de gemeente te bekijken blijft bestaan. Hiervoor kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur terecht bij het Den Haag Informatiecentrum in Stadhuis Spui.

De Bestemmingsplannen Leyenburg (Vastgesteld bij raadsbesluit 110, d.d. 17 september 2009),  Loosduinsekade (Vastgesteld bij raadsbesluit 101, d.d. 23 september 2010) Florence Nightingale Park (Vastgesteld bij raadsbesluit 63, d.d. 13 juni 2013 en raadsbesluit 43, d.d. 24 april 2014)  zijn op papier in te zien bij het Wijkcentrum Leyenburg.