Gemeenteberichten Leyenburg week 32

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Leyweg 39 (Houtwijk)
Het veranderen van de woning Leyweg 39 door het plaatsen van zonnepanelen op het dak
Ons kenmerk: 202108546
10-08-2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie  https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-47821/1/bijlage/exb-2021-47821.pdf
geen gegevens na geleverd

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 189
Het veranderen van de woning Wormerveerstraat 189 door het maken van constructieve doorbraken.     Ons kenmerk: 202113195
10-08-2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie Toelichting:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-47809/1/bijlage/exb-2021-47809.pdf

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Vreeswijkstraat 74
Het veranderen van de winkel Vreeswijkstraat 73 tot woning
Ons kenmerk: 202110846
10-08-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Nieuwediepstraat ter hoogte van huisnummer 37
Straatspeeldag op 1 september 2021      Ons kenmerk: 00139EVK21
12-08-2021
Uitnodiging zienswijze indienen bij burgemeester  U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie. De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar. Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.


Meldingen – Sloopmelding ingediend, Loosduinsekade 713
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Loosduinsekade 713        Ons kenmerk: 202114886
12-08-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Apv vergunning – Besluiten, Volendamlaan 769
Sanering LD-net trace 860 meter en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van Volendamlaan 769 in Den Haag uitvoeringsperiode vanaf 4 oktober t/m 17 december 2021 ; Opbreekvergunning: Kabels en leidingen Ons kenmerk: 01153IBA21
12-08-2021
Toelichting:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-48408/1/bijlage/exb-2021-48408.pdf

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Maarsbergenstraat 322
Het veranderen van de woning Maarsbergenstraat 322 door het maken van een dakterras op een aanbouw.  Ons kenmerk: 202109397
12-08-2021
Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen. In de bijlage bij deze brief staat per activiteit een overzicht van de ontbrekende gegevens.
Toelichting:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-48177/1/bijlage/exb-2021-48177.pdf

Apv vergunning, ter hoogte van Volendamlaan 273
13-08-2021
Constateringsdatum parkeren meer dan 3 dagen (Aanhangwagen): 5 augustus 2021 Tijdens een controle op 5 augustus 2021 omstreeks 23:31 uur heeft de Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer geconstateerd dat een aanhangwagen, zonder kenteken langer dan drie (achtereenvolgende) dagen op de weg staat. Dit is in strijd met artikel 5:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag. Wij verzoeken de eigenaar van de aanhangwagen deze te verwijderen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: zienswijze.handhaving@denhaag.nl. Indien de overtreding na de publicatietermijn wederom wordt geconstateerd, zal de aanhangwagen worden verwijderd van de openbare weg. De aanhangwagen wordt dan tijdelijk opgeslagen en, afhankelijk van de taxatiewaarde, uiteindelijk vernietigd. Ons kenmerk: HPE2101308