Gemeenteberichten Leyenburg week 31

Week 31  2020

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Zuidwoldestraat 1A

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 17 juli 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het lozen van grondwater op een schoonwaterriool afkomstig van ontwatering i.v.m. uitbreiding van een aardwarmtecentrale, in de periode van 24 augustus 2020 t/m 31 augustus 2020.

De locatie betreft Zuidwoldestraat 1A, 2545 CA te Den Haag (zaaknummer 00587404).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

2020-07-28

Apv vergunning – Besluiten, Escamplaan 281

Het plaatsen van een uitvoeringskeet, schaftkeet, toiletwagen, materiaal containers en vuilcontainers ter hoogte van de Escamplaan 281 in Den Haag. Het ketenpark bestaat uit een totale oppervlakte van 162 m2 (27 meter lengte en 6 meter breedte/diepte). De aanvraag is ingediend voor de periode van 13 augustus 2020 tot en met 24 augustus 2020. Bij e-mail van 22 juli 2020 is de uitvoeringsperiode gewijzigd naar 1 oktober 2020 tot en met 12 oktober 2020.

2020-07-29

Toelichting:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-40535/1/bijlage/exb-2020-40535.PDF

Verkeersbesluit Gemeente Den Haag – Gehandicaptenparkeerplaats – Jaarsveldstraat 125

2020-07-30

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 410  

Het veranderen van het pand Maarsbergenstraat 410 door het maken van constructieve doorbraken. Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

2020-07-31

LET OP DIT BERICHT VAN DE GEMEENTE

Vanaf 3 augustus 2020 zijn bestemmingsplannen van de gemeente alleen nog te bekijken op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Tot nu toe plaatste de gemeente deze informatie op haar eigen website en op de landelijke website. Met de verbeterde mogelijkheden van ruimtelijkeplannen.nl (externe link) is dat niet meer nodig. Op deze website kunt u in 1 keer zien welke plannen voor een bepaald gebied gemaakt zijn. De website wordt door alle Nederlandse gemeenten gebruikt.

Bestemmingsplannen inzien

De mogelijkheid om de bestemmingsplannen op papier of digitaal bij de gemeente te bekijken blijft bestaan. Hiervoor kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur terecht bij het Den Haag Informatiecentrum in Stadhuis Spui.

De Bestemmingsplannen Leyenburg (Vastgesteld bij raadsbesluit 110, d.d. 17 september 2009),  Loosduinsekade (Vastgesteld bij raadsbesluit 101, d.d. 23 september 2010) Florence Nightingale Park (Vastgesteld bij raadsbesluit 63, d.d. 13 juni 2013 en raadsbesluit 43, d.d. 24 april 2014)  zijn op papier in te zien bij het Wijkcentrum Leyenburg.

Weliswaar niet in Leyenburg maar toch even opgenomen als bericht

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 924

Het veranderen van het pand Leyweg 924 (Winkelcentrum Leyweg 2) door het dichtzetten van de passage, het realiseren van rolpaden op het binnenplein, het wijzigen van de entrees en het slopen van de winkels in de kelder

2020-07-31

Het voormalige V&D gebouw aan de Leyweg heeft na een lange leegstand een nieuwe functie gekregen. Met deze tijdelijke invulling is ondernemerschap, werkgelegenheid en reuring gestimuleerd in winkelcentrum Leyweg.