Gemeenteberichten Leyenburg week 31

Week 31 2019

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Edamstraat 2

Het veranderen van de gevel van het pand Edamstraat 2 door het vervangen van 8 reclame-uitingen

Publicatiedatum: 2019-07-29

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-188381.html

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Leyweg 454

Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Leyweg 454 naar onzelfstandige woonruimte voor vier personen

Publicatiedatum: 2019-07-29

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-188227.html

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Medemblikstraat 174

Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Medemblikstraat 174 naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Publicatiedatum: 2019-07-29

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-188192.html

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Leyweg 100b

Het omzetten van de zelfstandige woning Leyweg 100B naar onzelfstandige woonruimte voor 6 personen

Locatie: ‘s-Gravenhage, Castricumpad

Publicatiedatum: 2019-07-29

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-188191.html

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Wormerveerstraat ongeveer ter hoogte van nummer 13 tot en met 63 inclusief priveplein voor de garages te Den Haag

40 jarig trouwfeest 31 augustus 2019

Locatie: ‘s-Gravenhage, Heiloostraat

Publicatiedatum: 2019-08-01

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-193581.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maartensdijklaan 378

Het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging in de nabijheid van de woning ten behoeve van de bewoner van Maartensdijklaan 378 voor een periode van 10 jaar

Publicatiedatum: 2019-08-01

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-193572.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Werkhovenstraat 101

Het vergroten van de woning Werkhovenstraat 101 door het maken van een dakopbouw met dakterras. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

Publicatiedatum: 2019-08-01

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-192600.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan 282

Het brandveilig in gebruik nemen van het pand Escamplaan 282 door het aanleggen van een brandmeldinstallatie

Publicatiedatum: 2019-08-01

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-192574.html

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, ter hoogte van Loosduinsekade 714

Het kappen van een iep (stamomtrek 166 cm), staande aan de achterzijde in de binnentuin ter hoogte van het perceel Loosduinsekade 714. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

Publicatiedatum: 2019-07-30

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-189825.html

De aanvrager wil de boom kappen, omdat de buren last hebben van het ongedierte wat in de boom zit en omdat de boom veel licht uit de woningen weg neemt.

Advies groenbeheerder

De toekomstverwachting van de boom is goed. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de boom zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de boom zijn van belang, omdat de boom in de achtertuin staat. Door de groenbeheerder is geconstateerd dat de boom gezond is. De boom staat circa 6 meter uit de gevel. Hierdoor is er voldoende ruimte om de boom, met name aan de gevelzijde, goed te snoeien. Hierdoor komt er meer ruimte tussen de boom en de gevel. Het wegnemen van takken aan de gevelzijde gaat ook meer licht genereren voor de aangrenzende woningen. Verder is het gewoon dat vogels en insecten voorkomen in bomen. Dit kan niet worden beschouwd als overlast. Normale val van blad, bessen, zaden, vruchten, pluizen en vogelpoep hoort bij de natuurlijke situatie van bomen. Dit draagt vaak bij aan de bodemkwaliteit en is seizoensgebonden. Om deze reden wordt dit dan ook niet beschouwd als overlast.

Tot slot is het is een imposante boom om te zien, weliswaar niet zichtbaar vanaf de openbare weg, maar heeft belevingswaarde voor de mensen die uitkijken op de boom.

Gelet op het voormelde wegen de waarden die de boom vertegenwoordigt zwaarder dan het belang van de aanvrager.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies bestaat bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de boom.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 454

Het vergroten van het pand Leyweg 454 door het plaatsen van een dakkapel, een dakraam en het maken van een trap

Publicatiedatum: 2019-08-02

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-193722.html

Eerder beschikking woningonttrekking verleend, Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Leyweg 454 naar onzelfstandige woonruimte voor vier personen.