Gemeenteberichten Leyenburg week 31

Apv vergunning – Aangevraagde exploitatievergunning horeca, Els Borst-Eilersplein 6  Grillroom Koolmees Horeca-en exploitatievergunning  Ons kenmerk: 00234HOR21
19-07-2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 4 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 4 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.
Locatie van de getoonde markers op de kaart. De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Els Borst-Eilersplein 73
Het veranderen van het pand Els Borst-Eilersplein 73 tot revalidatiecentrum en het aanpassen van de toegankelijkheid tot het pand door aanpassingen aan de trappen   
Ons kenmerk: 202114211 28-07-2021
28-07-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Charlotte Jacobslaan 70
Het veranderen van het pand Charlotte Jacobslaan 70 door het plaatsen van een extra trappenhuis en transportlift. Ons kenmerk: 202114311
29-07-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Apv vergunning – Besluiten, Charlotte Jacobslaan 41

Het plaatsen van twee nieuwe handholes ter hoogte van de Charlotte Jacobslaan 41. De aanvraag is ingediend voor de periode van 2 augustus 2021 tot en met 6 februari 2022.  Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom  Ons kenmerk: 01341IBA21
02-08-2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-46564/1/bijlage/exb-2021-46564.pdf

Verkeersbesluit – Besluit Verkeersmaatregelen, Soestdijksekade – Soestdijksekade Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen
Ons kenmerk: 00191VKZ21
02-08-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-46407/1/bijlage/exb-2021-46407.pdf

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 140
Het veranderen van het pand Wormerveerstraat 140 door het maken van een constructieve doorbraak. Ons kenmerk: 202114395
04-08-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade, ter hoogte van nummer 2
Kleur: Onderkant blauw van kleur en bovenkant wit van kleur. Veenendaalkade, ter hoogte van nummer 2.
04-08-2021
Datum van verwijdering:
Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.
Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Den Helderstraat 32
Het veranderen van de woning Den Helderstraat 32 door het dichtzetten van het balkon.       Ons kenmerk: 202110599
04-08-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.