Gemeenteberichten Leyenburg week 30

Week 30 2019

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Escamplaan 283

Het veranderen van de gevel van de winkel Escamplaan 283 door het plaatsen van 1 reclame-uiting en een afzuiginstallatie op het dak. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): reclame apv, bouwen.

Publicatiedatum: 2019-07-22

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-182002.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Vreeswijkstraat 73

Het splitsen van het pand Vreeswijkstraat 73 tot woning en winkel

Locatie: ‘s-Gravenhage, Jutphaasstraat

Publicatiedatum: 2019-07-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-184787.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 206

Het kappen van 1 eikenboom (stamdiameter 32cm), staande in de voortuin van het perceel.

Publicatiedatum: 2019-07-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-185040.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soestdijksekade 729

Het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging in de nabijheid van de woning ten behoeve van de bewoner van Soestdijksekade 729 voor een periode van 10 jaar

Publicatiedatum: 2019-07-25

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-185754.html

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Edamstraat 2 Het plaatsen van 5 reclame-uitingen aan de schoolgebouwen Edamstraat 2 en Edamstraat 10 (legalisatie). Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): reclame apv, bouwen.

Publicatiedatum: 2019-07-25

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-185732.html

Helaas geen aanvullende stukken binnen de gestelde termijn ontvangen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Werkhovenstraat 42 te Den Haag

Het veranderen van de winkel Werkhovenstraat 42 tot een lunchroom/petit restaurant. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel.

Publicatiedatum: 2019-07-25

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-186901.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 43

Het vergroten van het pand Leersumstraat 43 door het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Publicatiedatum: 2019-07-25

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-186023.html

Woningonttrekking – Beschikking verleend in heroverweging, Volendamlaan 970   Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Volendamlaan 970 tot een onzelfstandige woonruimte voor vier personen

Publicatiedatum 2019-07-23

Beschikking woningonttrekking was eerder geweigerd wegens niet toelaten inspecteur Publicatiedatum: 2019-03-05

Op 25 maart 2019 is een bezwaarschrift ingediend. N.a.v.het bezwaarschrift heeft de inspecteur opnieuw contact opgenomen en is alsnog de benodigde informatie toegezonden op basis waarvan een positief advies is uitgebracht. De woning is ter plaatse onderzocht en er zijn aanvullende gegevens over de woning overgelegd. Er zijn geen strijdigheden met de regelgeving aangetroffen. Volgens het Kadaster:

24-12-2018        Panda Construction     Volendamlaan 970

16-10-2018        LQV                  Volendamlaan 970

01-04-2018        M. Szpak           Volendamlaan 970

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Rhenenstraat 132, 136, 140, 142, 144, 166, 168, 170, 174, 176 en 178 en Woudenbergstraat 62, 64, 66, 207, 209 en 211

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Rhenenstraat 132, 136, 140, 142, 144, 166, 168, 170, 174, 176 en 178 en Woudenbergstraat 62, 64, 66, 207, 209 en 211

2019-07-25