Gemeenteberichten Leyenburg week 29

Week 29 2019

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Soestdijksekade 657

Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Soestdijksekade 657 naar onzelfstandige woonruimte voor vijf personen

Berichttype: onttrekkingsvergunning

Publicatiedatum: 2019-07-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-174720.html

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Soestdijksekade 645

Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Soestdijksekade 645 naar onzelfstandige woonruimte voor acht bewoners

Berichttype: onttrekkingsvergunning

Publicatiedatum: 2019-07-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-174665.html

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Maarsbergenstraat 23

Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Maarsbergenstraat 23 naar onzelfstandige woonruimte voor vier bewoners

Locatie: ‘s-Gravenhage, Maarsbergenstraat

Publicatiedatum: 2019-07-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-174376.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, verspreid in stadsdeel Loosduinen, in de wijk Houtwijk

Het kappen van 14 dode en zieke bomen (stamomtrekken 47-235 cm), staande verspreid in stadsdeel Loosduinen, Locatie: o.a. Escamplaan

Publicatiedatum: 2019-07-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-174486.html

Vanwege het gevaar dat de bomen opleveren is het noodzakelijk dat deze meteen worden gekapt. Dit betekent dat u direct nadat de vergunning aan u bekend gemaakt is over mag gaan tot kappen.

Omgevingsvergunning Loosduinsekade 725

Vrijdag 12 juli 2019

Het kappen van een iep (stamdiameter 53cm), staande aan de achterzijde in de binnentuin ter hoogte van het perceel Loosduinsekade 714

De kapactiviteit is aangevraagd in verband met voorgenomen bouwactiviteiten, overige redenen.

Opm. opheldering gevraagd aan stadsdeel

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Soestdijksekade ter hoogte van perceelnummer 125

Bouwkeet Groen 2019-07-19

Voornemen last onder bestuursdwang, illegaal recreatievaartuig, Veenendaalkade tegenover huisnumer 400,

2019-07-18

Voornemen Last onder bestuursdwang, illegaal recreatievaartuig Veenendaalkade tegenover huisnummer 92

2019-07-18

Voornemen Last onder bestuursdwang, Illegaal recreatievaartuig, Soestdijksekade tegenover huisnummer 234

2019-07-18

Voornemen Last onder bestuursdwang, illegaal recreatievaartuig, Soestdijksekade tegenover huisnummer 132

2019-07-18

Voornemen besluit last onder bestuursdwang, illegaal recreatievaartuig, Soestdijksekade tegenover huisnummer 124

2019-07-18

Voornemen Last onder bestuursdwang, illegaal recreatievaartuig, Soestdijksekade tegenover huisnummer 74

2019-07-18

Voornemen Last onder Bestuursdwang, Illegaal recreatievaartuig, Soestdijksekade tegenover huisnummer 246

2019-07-18

Voornemen Last onder bestuursdwang, illegaal recreatievaartuig, Soestdijksekade tegenover huisnummer 22

2019-07-18

Voorrnemen Last onder bestuursdwang, illegaal recreatievaartuig, Soestdijksekade tegenover huisnummer 538

2019-07-15

Wrakkenwet, Veenendaalkade tegenover huisnummer 290

2019-07-15