Gemeenteberichten Leyenburg week 29

Week 29  2021

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Driebergenstraat 154

Het vergroten van de woning Driebergenstraat 154 door het maken van een dakopbouw.               Ons kenmerk: 202109005

19-07-2021

Wij hebben u op 10 juni 2021 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 8 juli 2021 aan te vullen.

Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen.

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-43424/1/bijlage/exb-2021-43424.pdf

Apv vergunning – Aangevraagde exploitatievergunning horeca, Els Borst-Eilersplein 6  Grillroom Koolmees Horeca-en exploitatievergunning  Ons kenmerk: 00234HOR21

19-07-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 4 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 4 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Locatie van de getoonde markers op de kaart. De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 134

Het kappen van 1 naaldboom (stamomtrek 102 cm), staande in de voortuin van het perceel Wormerveerstraat 134 Ons kenmerk: 202111559

20-07-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-43805/1/bijlage/exb-2021-43805.pdf

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Medemblikstraat 301

Koffiehuis Sjaak Het plaatsen van een kiosk Medemblikstraat 301

Ons kenmerk: 202113206

24-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 189

Het veranderen van het pand Wormerveerstraat 189 door het maken van constructieve doorbraken  Ons kenmerk: 202113195

24-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Apv vergunning, ter hoogte van Veenendaalkade 171

Constateringsparkeren aanhangwagen langer dan 3 (achtereenvolgende) dagen:10 juli 2021

Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer heeft geconstateerd dat een aanhangwagen, kleur bruin, met een blauw zijl, zonder kenteken langer dan drie (achtereenvolgende) dagen op de weg staat geparkeerd. Dit is in strijd met artikel 5:6 lid 1 onder a van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag. Wij verzoeken de eigenaar om de aanhangwagen te verwijderen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: SBHAPV@denhaag.nl. Indien de aanhangwagen na de publicatietermijn, 9 augustus 2021 wederom wordt geconstateerd, zal deze worden verwijderd van de openbare weg. De aanhangwagen wordt dan tijdelijk opgeslagen en uiteindelijk vernietigd.

Ons kenmerk: HPE2101254

23-07-2021

Locatie van de getoonde markers op de kaart. De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.