Gemeenteberichten Leyenburg week 28

Week 28 2019

Apv vergunning – Besluiten, Leyweg 1 te Den Haag

Het aanleggen van warmteleidingen aan de Leyweg van de Florence Nightingaleweg en Escamplaan aan zijde van Hagaziekenhuis van 15 juli 2019 tot en met 12 augustus 2019

Publicatiedatum: 2019-07-11

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-172074.html

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Harmelenstraat 12 tot en met 58

Het veranderen van de voorgevel van de woningen Harmelenstraat 12 tot en met 58 door het vervangen van de kozijnen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

Publicatiedatum: 2019-07-09

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-168503.html

Apv vergunning – Besluiten, Woudenbergstraat 66

Het inrichten van een bouwplaats met de totale oppervlakte van 141 m2 ter hoogte van de Woudenbergstraat 66 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 2 september 2019 tot en met 22 november 2019.

Publicatiedatum: 2019-07-09

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-169509.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Vreeswijkstraat 192

Het veranderen van de woning Vreeswijkstraat 192 door het maken van een constructieve doorbraak. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

Publicatiedatum: 2019-07-09

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-169437.html

Berichttype: verkeersbesluit Florence Nightingaleweg kruising Dedemsvaartweg

Publicatiedatum: 2019-07-09

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-38588.html

overwegende dat de Florence Nightingaleweg en het Florence Nightingalepark zijn heringericht met onder meer het aanbrengen van een fietspad in twee richtingen op de wordt op Florence Nightingaleweg kruising Dedemsvaartweg rechtsafgebod fietsers ingesteld

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats-Vreeswijkstraat 413

Publicatiedatum: 2019-07-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-38550.html

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, staande verspreid in het stadsdeel Escamp (wijk Zuiderpark)

Het kappen en herplanten van 38 populieren (stamomtrekken 157 cm – 577 cm), staande verspreid in kader van aanpak onveilige populieren (RIS301380). Locatie: Soestdijksekade

Publicatiedatum: 2019-07-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-170706.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, ter hoogte van Loosduinsekade 714

Het kappen van een iep (stamdiameter 53cm), staande aan de achterzijde in de binnentuin

Publicatiedatum: 2019-07-12

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-173350.html

Aankondiging verwijderen voertuigen Veenendaalkade 626

Vrijdag 5 juli 2019

Bromfietswrak gilera zwart..

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Volendamlaan hoek Heilostraat

Een aanhangwagen, kleur zilver

2019-07-12

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Harmelenstraat ter hoogte van huisnummer 24

Een aanhangwagen kleur bruin

2019-07-11