Gemeenteberichten Leyenburg week 28

Week 28  2020

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Els Borst-Eilerslaan en tussen de Charlotte Jacobslaan en de Cornelia de Langeweg  

Het kappen van 12 Hollandse iepen (stamomtrekken 31- 204 cm), staande tussen de Charlotte Jacobslaan en de Schirmweg en 7 kastanjes (stamomtrekken 31 – 204 cm) aan het Els Borst-Eilersplein op het terrein van het HagaZiekenhuis. De bekendmaking bevat activiteit(en): kappen.

2020-07-06

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-35397/1/bijlage/exb-2020-35397.PDF

Van deze vergunning mag pas gebruik worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ is verleend. Zie aanvraag hieronder

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Els Borst-Eilersplein 275  

Het herinrichten van het achter terrein van het ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275 door het uitbreiden van het parkeerterrein bij de SEH, het toevoegen van parkeerplaatsen bij de Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ), het maken van een extra fietsenstalling en het realiseren van een in-en uitrit.

2020-06-24  

Ontvangstdatum aanvraag: 20 juni 2020  Ons kenmerk: 202010427

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soesterbergstraat 73  

Het veranderen van de woning Soesterbergstraat 73 door het maken van een constructieve doorbraak.

2020-07-06

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Loosduinsekade 603 tot en met 683, Den Helderstraat 161 tot en met 321 en Medemblikstraat 1 tot en met 35  

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Loosduinsekade 603 tot en met 683, Den Helderstraat 161 tot en met 321 en Medemblikstraat 1 tot en met 35

2020-07-07

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan 305  Hou van je Huis

Het veranderen van de gevel van de winkel Escamplaan 305 door het plaatsen van 6 reclame-uitingen en 5 bestickeringen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): reclame apv, bouwen.

omgevingsvergunning

2020-07-09

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en Florence Nightingaleweg (deelgebied 1, 2 en 3 Hagaterrein)  

Het uitvoeren van kopersopties aan de bouwnummers 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 61, 62, 63, 64, 65, 66, en 67 van de verleende vergunning 201700243/6385190 dd. 04-07-2017 voor het realiseren van 464 appartementen met winkelfunctie in plint en binnentuin, 126 eengezinswoningen, het realiseren van een parkeergarage alsmede het aanleggen van een in- en uitrit, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein)

2020-07-09

Ons kenmerk: 202011355  Ontvangstdatum aanvraag: 6 juli 2020

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan ongenummerd blok 2  stadsdeel Escamp

Het kappen van een els (stamdiameter 120 cm), staande in de groenstrook aan de achterzijde Escamplaan ongenummerd blok 2 en herbeplanting van nieuwe bomen. De kapactiviteit is aangevraagd in verband met overlast van de boom/bomen. Meer informatie over het Haagse bomenbeleid vindt u op www.denhaag.nl, pagina Haagse Bomen.

Ons kenmerk: 202011466  Ontvangstdatum aanvraag: 7 juli 2020

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

2020-07-10

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soestdijksekade 721  

Het veranderen van de woning Soestdijksekade 721 door het maken van een dakterras en daktoegang (legalisatie). Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2020-07-10