Gemeenteberichten Leyenburg week 28

Week 28  2021

Apv vergunning – Besluiten, Soestdijksekade 839

Kadegebruik ter hoogte van de Soestdijksekade 839

Ons kenmerk: 00095GGB21

28 juni 2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-41534/1/bijlage/exb-2021-41534.pdf

De aangevraagde voorwerpen van het in gebruik nemen van de kade is gewijzigd na het ontvangen van het aangepaste aanvraagformulier. Dit betekent dat er alleen tuinmeubels worden aangevraagd

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Soesterbergstraat 158

Het veranderen van de woning Soesterbergstraat 158 door het maken van constructieve doorbraken              Ons kenmerk: 202108991

10-07-2021

Toelichting: Binnen de gestelde termijn hebben wij geenaanvullende gegevens ontvangen.

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-42078/1/bijlage/exb-2021-42078.pdf

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Constance Gelderblomlaan 33

Het vergroten van het pand Constance Gelderblomlaan 33 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde    Ons kenmerk: 202112817

10-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.  De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275

Het verwijderen van asbesthoudende materialen op de kolom nabij ruimte G01.17 en 19 van het pand Els Borst-Eilersplein 275

Ons kenmerk: 202112374

14-07-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Harmelenstraat 119

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Harmelenstraat 119                Ons kenmerk: 202112558

14-07-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Charlotte Jacobslaan 70

Het kappen van 12 coniferen (stamomtrek 54 -86cm), staande op het voorerf van het perceel Charlotte Jacobslaan 70 (Apotheek HZ) ten behoeve van het herinrichten van het terrein Ons kenmerk: 202112500

14-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, tegenover Florence Nightingaleweg 23 (deelgebied 3 Hagaterrein)

Het realiseren van dakkapellen en uitbouwen aan 34 woningen tegenover Florence Nightingaleweg 23 behorende bij de vergunning met kenmerk 202018183/7870224 d.d. 04-03-2021 (deelplan 3 Hagaterrein)

Ons kenmerk: 202104131

15-07-2021

Toelichting op:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-42209/1/bijlage/exb-2021-42209.pdf

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Volendamlaan 670

Het gedeeltelijk slopen van het pand Volendamlaan 670 en het verwijderen van asbesthoudende materialen ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan.   Ons kenmerk: 202112698

15-07-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, winkelcentrum Leyenburg Volendamlaan 670 en 690 tot en met 712, Escamplaan 281 tot en met 293, 297-303 en 313

Het veranderen en renoveren van het winkelcentrum Leyenburg Volendamlaan 670 en 690 tot en met 712, Escamplaan 281 tot en met 293, 297-303 en 313                Ons kenmerk: 202112703

15-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.