Gemeenteberichten Leyenburg week 27

Week 27  2020

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, de openbare ruimte van het stadsdeel Escamp  geen wijken/straten genoemd

Het kappen van 9 populieren (stamomtrek 141 tot 355 cm), staande in de openbare ruimte van het stadsdeel Escamp, te vervangen door 9 bomen

2020-06-25

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soestdijksekade 407  

Het veranderen van het pand Soestdijksekade 407 tot 4 woningen

2020-06-26

Verkeersbesluit Gemeente Den Haag – Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats – Nabij het perceelnr. 386, aan de Maarsbergenstraat

2020-07-01

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Escamplaan 281  AH

Het gedeeltelijk slopen van het pand Escamplaan 281 ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

2020-07-02

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Els Borst-Eilersplein 275  

Het wijzigen van de brandcompartimentering van bouwdeel EF op de 4e verdieping van het ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2020-07-03

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Driebergenstraat 292  

Het kappen van 1 loofboom en 1 kastanjeboom (stamdiameter 66 – 68cm), staande in de achtertuin van het perceel Driebergenstraat 292

2020-07-03

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, de hoek Boomsluiterkade Zwarteweg en het Zuiderpark te Den Haag

Het verplaatsen van het kunstwerk staande in de Oost Singelgracht ter hoogte van de hoek Boomsluiterkade Zwarteweg naar de vijver in het Zuiderpark

2020-07-03