Gemeenteberichten Leyenburg week 27

Week 27  2021

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Polsbroekstraat 62

Het veranderen van de woning Polsbroekstraat 62 door het maken van een constructieve doorbraak.   Ons kenmerk: 202106441

06-07-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 24

Het veranderen van de woning Wormerveerstraat 24 door het maken van een constructieve doorbraak.       Ons kenmerk: 202111636

05-07-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. www.denhaag.nl/bezwaar. per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwediepstraat 34 en 34A

Het veranderen van de panden Nieuwediepstraat 34 en 34A tot 1 woning alsmede het uitbouwen op de eerste en tweede verdieping, het plaatsen van een nieuwe trap en het wijzigen van het kozijn in de voorgevel.

Ons kenmerk: 202112155

06-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Veenendaalkade 358

Het veranderen van de gevel van de woning Veenendaalkade 358 door het vervangen van de metalen kozijnen door kunststof kozijnen.  

Ons kenmerk: 202107734

06-07-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. www.denhaag.nl/bezwaar. per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade, ter hoogte van perceelnummer 254.  Witte kleur, blauw zeil.

07-07-2021 

Datum van verwijdering: Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.

Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade, ter hoogte van perceelnummer 472.   Kleur wit, opdruk “Triton”.

07-07-2021

Datum van verwijdering: Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.

Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade, ter hoogte van perceelnummer 434.   Kleur onbekend, groen zeil.

08-07-2021

Datum van verwijdering: Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.

Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade ter hoogte van nummer 508           Kleur wit. 

Het recreatievaartuig is niet afgedekt waardoor er hemelwater in het ligt;

Het recreatievaartuig ligt zonder geldig vignet.

08-07-2021 

Datum van verwijdering: Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.

Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag