Gemeenteberichten Leyenburg week 26

Week 26  2021

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 35 (Houtwijk)

Het kappen van 29 coniferen (stamdiameter 8-29 cm), staande in de achtertuin ter hoogte van het perceel Leyweg 35.

De kapactiviteit is aangevraagd in verband met voorgenomen bouwactiviteiten, voorgenomen herinrichting, dode of slechte boom/bomen. Ons kenmerk: 202111461

29-06-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Leyweg 73B

Het veranderen van de voorgevel van Leyweg 73B door het plaatsen van een geldautomaat in het raamkozijn. Ons kenmerk: 202107866

01-07-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soesterbergstraat 105

Het vergroten van de zolderruimte van de woning Soesterbergstraat 105 door het plaatsen van een tweede dakkapel aan de achterzijde.

Ons kenmerk: 202105759

01-07-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-39158/1/bijlage/exb-2021-39158.PDF

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 134

Het kappen van 1 naaldboom (stamdiameter 32,5cm), staande in de voortuin van het perceel Wormerveerstraat 134

De kapactiviteit is aangevraagd in verband met het uitdunnen van het bomenbestand in verband met de instandhouding van de overige bomen, overlast van de boom/bomen, schade veroorzaakt door de boom/bomen.

Ons kenmerk: 202111559

01-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 24

Het veranderen van het pand Wormerveerstraat 24 door het maken van een constructieve doorbraak.  Ons kenmerk: 202111636

02-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade ter hoogte van perceelnummer 326.

Het recreatievaartuig is aan de bovenkant wit van kleur en aan de onderkant oranje. Op het midden van het recreatievaartuig is een groen zijl bevestigd.

02-07-2021

Datum van verwijdering: Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.  Overtreding:  Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 24

Het veranderen van het pand Wormerveerstraat 24 door het maken van een constructieve doorbraak   Ons kenmerk: 202111636

02-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 57

Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 57 door het plaatsen van twee dakkapellen.   Ons kenmerk: 202107375

02-07-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-39761/1/bijlage/exb-2021-39761.PDF