Gemeenteberichten Leyenburg week 25

Week 25  2021

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 134

Het veranderen van de woning Wormerveerstraat 134 door het maken van een constructieve doorbraak        Ons kenmerk: 202108570

21-06-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-36445/1/bijlage/exb-2021-36445.PDF

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Zuidwoldestraat 8

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Zuidwoldestraat 8    Ons kenmerk: 202110789

22-06-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Harmelenstraat 29

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Harmelenstraat 29  Ons kenmerk: 202110999

22-06-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Leersumstraat 111

Het veranderen van de woning Leersumstraat 111 door het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde   Ons kenmerk: 202108423

22-06-2021 juni 2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-37513/1/bijlage/exb-2021-37513.PDF

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Rhenenstraat 24

Het vergroten van het pand Rhenenstraat 24 door het maken van een kelder               Ons kenmerk: 202111218

23-06-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.  De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Leersumstraat 83

Het veranderen en vergroten van de woning Leersumstraat 83 door het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde

Ons kenmerk: 202109717

22-06-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-37611/1/bijlage/exb-2021-37611.PDF

04-06-2021 CONCEPT-BESLUIT Verkeersbesluit – Voorgenomen besluit Verkeersmaatregelen, Soestdijksekade – Soestdijksekade

Publicatiedatum 17-06-2021

dat in verband met rioleringswerkzaamheden in de wijk Rustenburg-Noord tijdelijk parkeerplaatsen aan de wijk worden ontnomen en dat het uit oogpunt van onder meer verkeersveiligheid en de vrijheid/doostroming van het verkeer wenselijk is om de als gevolg hiervan te verwachten parkeerdruk te verlichten door onder meer het instellen van een tijdelijke verkeerssituatie(maximaal voor de duur van 18 maanden) op de Soestdijksekade zodat daar tijdelijke parkeergelegenheid kan worden gerealiseerd;

– op de Soestdijksekade, tussen de Escamplaan en de Loosduinsekade een 30 km/uur-gebied in te stellen zodat daar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt,

– eenrichtingsverkeer in te stellen op de Soestdijksekade, tussen de Escamplaan en de Loosduinsekade (voor de rijrichting vanaf de Loosduinsekade naar de Escamplaan, zodat de fietsrichting wordt omgeleid via de overzijde van het water;

– een gebod in te stellen tot het volgen van een van de rijrichting die op het bord is aangegeven op de Soestdijksekade, tussen de Escamplaan en de Loosduinsekade de verplichting om rechtsaf te gaan (in de richting van de Loosduinsekade)voor het gemotoriseerde verkeer komende uit de zijstraten

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-35794/1/bijlage/exb-2021-35794.PDF

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade t.h.v. van nr. 148

Het recreatievaartuig is wit van kleur en het recreatievaartuig is met twee touwen aan de kade vastgemaakt. De achterkant van het recreatievaartuig is met blauw afdekzeil bedekt. Op de achterkant van het recreatievaartuig staat “seafire”.

22-06-2021

Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.

Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag

Verwijdering recreatievaartuig, Veenendaalkade ter hoogte van nummer 256

De bovenkant is wit, en de onderkant is blauw. Een blauw zijl is over het midden bevestigd. Er staan “Sundance” op de zijkant aan de voorkant, en “aloha 21” op de zijkant aan de achterkant.

Recreatievaartuig ligt zonder geldig vignet.

Indien er geen gehoor gegeven wordt aan deze publicatie zal het recreatievaartuig na 2 weken uit het binnenwater worden verwijderd.

Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag

22-06-2021

Verwijdering recreatievaartuig, Soestdijksekade naast nr. 869

Verwijdering recreatievaartuig, Soestdijksekade ter hoogte van nummer 174

Verwijdering recreatievaartuig, Soestdijksekade tegenover nummer 303