Gemeenteberichten Leyenburg week 24

Week 24  2020

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Els Borst-Eilersplein 291-292  

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 27 mei 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een detailhandel. De locatie betreft Els Borst-Eilersplein 291-292, 2545 AA  (zaaknummer 00582933).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl .

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

2020-06-08

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Leyweg 269C  

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering ten behoeve van de uitbreiding van een aardwarmtecentrale. (zaaknummer 00582590).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

2020-06-09

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275  

Het slopen van het tijdelijk gebouw (bouwdeel T, Fase 2) behorende bij het ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275   Ons kenmerk: 202009403

Ontvangstdatum aanvraag: 4 juni 2020

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

2020-06-09

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Veenendaalkade 377 

Het veranderen van de erfafscheiding van de woning Veenendaalkade 377 door het plaatsen van een deur.

2020-06-11