Gemeenteberichten Leyenburg week 24

Week 24  2021

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Baambruggestraat 8A

Het veranderen van de gevel van het sportcomplex Baambruggestraat 8A door het plaatsen van een reclame-uiting (spandoek met frame)

Ons kenmerk: 202107537

14-06-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-35056/1/bijlage/exb-2021-35056.PDF

Op 9 juni hebben wij het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Reclamenota’ van de Welstandsnota. De beoordeling luidt als volgt: Niet Akkoord

De reclame-uiting in de vorm van een spanframe is in dit gebied in Den Haag verboden.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 96

Het veranderen van het pand Leersumstraat 96 door het maken van een inpandig balkon aan de achterzijde   Ons kenmerk: 202110272

14-06-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Wormerveerstraat 57 

Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 57 door het plaatsen van twee dakkapellen       Ons kenmerk: 202107375

14-06-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Maarsbergenstraat 169C

Het tijdelijk plaatsen van een erfafscheiding bij de school Maarsbergenstraat 169C aan de entreezijde van het schoolplein voor een periode van 5 maanden   Ons kenmerk: 202104472  Ontheffing kruimel

17-06-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-35697/1/bijlage/exb-2021-35697.PDF

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Den Helderstraat 32

Het veranderen van het pand Den Helderstraat 32 door het dichtzetten van het balkon

17-06-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Escamplaan 1750 bij kinderboerderij Nijkamphoeve (aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats-algemeen, 2x) BWT-00095VKZ21

Overwegende, dat het uit oogpunt van de verkeersveiligheid wenselijk is om voor de invalide en minder valide bezoekers van kinderboerderij Nijkamphoeve een gehandicaptenparkeerplaats-algemeen (2x) in te stellen op de Escamplaan bij nummer 1750;

de wegbeheerder van de gemeente Den Haag in stadsdeel Escamp heeft over dit verzoek geadviseerd: akkoord onder de venstertijden 09.00 tot 17.00 uur en met een lengte van ongeveer zes meter (2x);

18-06-2021

BEZWAARSCHRIFT Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen .Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie

Omgevingsvergunning – Aanvraag vergunningsvrij, Els Borst-Eilersplein 72, 73, 75, 76 en 78

Het veranderen van de winkels Els Borst-Eilersplein 72, 73, 75, 76 en 78 door het aanbrengen van een alarminstallatie      Ons kenmerk: 202108376

18-06-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Veenendaalkade 358

Het veranderen van de gevel van de woning Veenendaalkade 358 door het vervangen van de metalen kozijnen door kunststof kozijnen18-06-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Vreeswijkstraat 74

Het veranderen van het pand Vreeswijkstraat 74 tot wonen kenmerk:202110846

18-06-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.