Gemeenteberichten Leyenburg week 23

Week 23  2021

Maarsbergenstraat 322

Het gedeeltelijk slopen van het balkon van het pand Maarsbergenstraat 322 ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan.

04-06-2021

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 136

Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 136 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde  Ons kenmerk: 202104370

07-06-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-33142/1/bijlage/exb-2021-33142.PDF

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Els Borst-Eilersplein 58  

Het veranderen van de gevel van het kantoor Els Borst-Eilersplein 58 door het plaatsen van een deur. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

07-06-2021

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Escamplaan 965

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Escamplaan 965

09-06-2021

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275  

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Els Borst-Eilersplein 275

09-06-2021

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Purmerendstraat 

Vreugdevuur Escamp op 31 december 2021 en 1 januari 2022  Ons kenmerk: 00179EVK20  Ontvangstdatum aanvraag: 01-01-2020

10-06-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnummer 73, aan de Leersumstraat

Onderwerp: toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.

10-06-2021

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-29802.html?utm_campaign=20210610&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_%27s-ravenhage&utm_content=over_uw_buurt#id1-3-2-2

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Heiloostraat 6-84 (even) en 156-204 (even), Hoogkarspelstraat 1-47 (oneven) 14-60 (even) 91-137 (oneven) 94-142 (even), Medemblikstraat 41-87 (oneven) 111-189 (omeven) en 243.

09-06-2021

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 83 te Den Haag

Het veranderen en vergroten van het pand Leersumstraat 83 door het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde.

09-06-2021