Gemeenteberichten Leyenburg week 22

Week 22  2021

Overig Ransdorpstraat 12 t/m 18

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Ransdorpstraat 12 tot en met 18.

29-05-2021

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, tegenover Florence Nightingaleweg 23 (deelgebied 3 Hagaterrein)

Het realiseren van dakkapellen en uitbouwen aan 34 woningen tegenover Florence Nightingaleweg 23 behorende bij de vergunning met kenmerk 202018183/7870224 d.d. 04-03-2021 (deelplan 3 Hagaterrein)

Ons kenmerk: 202104131 (nieuw kenmerk)

03-06-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.  Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.  Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 322

Het veranderen van het pand Maarsbergenstraat 322 door het maken van een dakterras op een aanbouw. Ons kenmerk: 202109397

03-06-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.  Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.  Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Maarsbergenstraat 322

Het gedeeltelijk slopen van het balkon van het pand Maarsbergenstraat 322 ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan kenmerk: 202109396

03-06-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

EXTRA i.v.m. verkeersoverlast

Apv vergunning – Besluiten, Dedemsvaartweg 1

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor asfalt onderhoudswerkzaamheden binnen de tramzone ter hoogte van de Dedemsvaartweg tussen de Melis Stokelaan en Meppelweg 37. De aanvraag is ingediend voor de periode van 21 juni 2021 tot en met 16 juli 2021.  Kenmerk 00803IBA21

05-06-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie.

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-33107/1/bijlage/exb-2021-33107.PDF