Gemeenteberichten Leyenburg week 21

Week 21  2021

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Heiloostraat 6-84(even) en 156-204(even), Medemblikstraat 41-87(oneven) en 111-189(oneven) en 243, Hoogkarspelstraat 1-47(oneven), 14-60(even), 94-142(even) en 91-1

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Heiloostraat 6-84(even) en 156-204(even)

21-05-2021

Melding – Sloopmelding ingediend o.a. Medemblikstraat

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden den Helderstraat 161-321, Loosduinsekade 603-683 en Medemblikstraat 1-35

27-05-2021

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Vreeswijkstraat 73

Het veranderen van de winkel Vreeswijkstraat 73 tot woning

Ons kenmerk: 202021815    Binnenplanse ontheffing

26-05-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-30293/1/bijlage/exb-2021-30293.PDF

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Soesterbergstraat 105

Het vergroten van de zolderruimte van de woning Soesterbergstraat 105 door het plaatsen van een tweede dakkapel aan de achterzijde 

Ons kenmerk: 202105759

27-05-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – Escamplaan 907

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.

27-05-2021

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-26833.html?utm_campaign=20210527&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_%27s-gravenhage&utm_content=over_uw_buurt

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soesterbergstraat 158

Het veranderen van het pand Soesterbergstraat 158 door het maken van constructieve doorbraken.   Ons kenmerk: 202108991

28-05-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Driebergenstraat 154

Het vergroten van het pand Driebergenstraat 154 door het maken van een dakopbouw.  Ons kenmerk: 202109005

28-05-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Vreeswijkstraat 154  

Het veranderen van de woning Vreeswijkstraat 154 door het maken van constructieve doorbraken ter plaatse van badkamer en wc alsmede het verwijderen van de schoorsteen.

28-05-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-31127/1/bijlage/exb-2021-31127.PDF

Vereniging van Eigenaren

Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, wordt geadviseerd voorafgaande aan de start van de werkzaamheden contact op te nemen met de VvE over uw voornemen tot verbouw aaGemeenngezien aan deze vergunning geen rechten kunnen worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is zoals het huishoudelijk reglement van de VvE.

Burgerlijk Wetboek

Aangezien het bouwplan voldoet aan de bouwregels van het bestemmingsplan worden de privaatrechtelijke belangen hieromtrent, die zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, in beginsel niet betrokken bij de besluitvorming.Aan de (ver-)bouwwerkzaamheden in deze vergunning kunnen dan ook geen rechten worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is.