Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-9

Wrakkenwet, Veenendaalkade tegenover perceel 326
Witte stalen kajuitboot met registratienummer H1350 wordt 8 maart 2022 gelicht.  Bezwaarclausule 
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. 
Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.
Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar:Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar. 

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soesterbergstraat 119 
Het veranderen van het pand Soesterbergstraat 119 door het maken van een dakraam aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202203830
04-03-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Jaarsveldstraat 192 
Het vergroten van de woning Jaarsveldstraat 192 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde            Ons kenmerk: 202122733
05-03-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Loosduinsekade 745 
Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201919274/7788943 d.d. 27 oktober 2020 voor het vervangen en vergroten van een kiosk Loosduinsekade 745 waarbij de wijziging bestaat uit het naar achter verplaatsen van de kioskOns kenmerk: 202116354
05-03-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-12598/1/bijlage/exb-2022-12598.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum
Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.