Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-8

Apv vergunning – Besluiten, Marie Heinenweg – Marie Heinenweg ter hoogte van nummer 2 
Rectificatie bekendmaking uitbreiding LS-net door middel van persing of boring en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen van 15 mei 2022 t/m 30 juni 2022  Opbreekvergunning: Kabels en leidingenVoor deze werkzaamheden worden er tijdelijke verkeermaatregelen genomen op de Marie Heinenweg vanaf perceelnummer 2 tot aan de hoek Loevesteinlaan en op de Hengelolaan tussen de Loevesteinlaan en Maartensdijklaan conform de aangeleverde TVM-tekening. Op verschillende plekken op Marie
Heinenweg en Loevesteinlaan worden er waarschuwingsborden geplaatst.

Ons kenmerk: 02221IBA21
22-02-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-10443/1/bijlage/exb-2022-10443.pdf  Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Sloopmelding ingediend, Volendamlaan 670 tot en met 680, 690 tot en met 710 en Escamplaan 281 tot en met 313 
Het gedeeltelijk slopen van het winkelcentrum Leyenburg Volendamlaan 670 t/m 680, 690 t/m 710 en Escamplaan 281 t/m 313 t.b.v. renovatiewerkzaamheden.    Ons kenmerk: 202203058
22-02-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.
De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar. 
Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats tegenover het perceelnummer 10, aan het Monnickendamplein, 
Besluit toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het nieuwe woonadres. Besluit op de ingekomen aanvraag om de t.b.v de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, gelegen aan de Daguerrestraat nabij 131, te verhuizen naar het nieuwe woonadres.De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (bestuurders) zijn: 
a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
b. in redelijkheid met de gebruikelijke hulpmiddelen niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
c. gerekend vanaf het woonadres is er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar;
d. niet de beschikking hebben over een parkeerplaats op eigen terrein.

Constateringsdatum recreatievaartuig: 10 februari 2022 ter hoogte van Soestdijksekade 869 
Tijdens een controle op 10 februari 2022 omstreeks 18:46 uur heeft een gemeentelijk toezichthouder van het bedrijfsonderdeel Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer, op bovenstaande locatie, geconstateerd dat een recreatievaartuig, kleur blauw en bedekt met een beige zeil, in het openbaar water ligt zonder te zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar aangebracht geldig en juist vignet. Er wordt in strijd gehandeld met de volgende verbodsbepaling: artikel 26 lid 1 onder i van de Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag. Wij verzoeken de eigenaar van het recreatievaartuig de overtreding, binnen twee weken vanaf de datum van deze publicatie, te beëindigen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: SBHAPV@denhaag.nl. 
Indien het recreatievaartuig na publicatietermijn wederom wordt geconstateerd zonder te zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar aangebracht geldig en juist vignet, zal het recreatievaartuig worden verwijderd van het openbaar water. Het recreatievaartuig wordt dan tijdelijk opgeslagen en afhankelijk van de taxatiewaarde uiteindelijk vernietigd.          Ons kenmerk: HRV2200138
25-02-2022