Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-7

Apv vergunning – Besluiten, Den Helderstraat 115 
Het plaatsen van een container ter hoogte van de Den Helderstraat 115. De aanvraag is ingediend voor de periode van 10 februari 2022 tot en met 30 april 2022   Container op straat      Ons kenmerk: 02508GGB21
15-02-2022
Toelichting en Voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-8863/1/bijlage/exb-2022-8863.pdf          
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Apv vergunning – Besluiten, Florence Nightingaleweg – Florence Nightingaleweg ter hoogte van perceelnummer 108 
Het aanleggen van kabels en buizen ten behoeve van een distributieleiding en het plaatsen van 2 straatkasten LG480 van 14-2-2022
t/m 26-8-2022.    Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom
Ons kenmerk: 02129IBA21
15-02-2022
Toelichting en Voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-9096/1/bijlage/exb-2022-9096.pdf          
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie . U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Den Helderstraat 377 
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Den Helderstraat 377       Ons kenmerk: 202202466
15-02-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Anna Polakweg 7 (Heimanshof, Zuiderpark) 
Het kappen van 1 eik en 1 els (stamomtrekken 128 – 148 cm), staande op het perceel Anna Polakweg 7 (Heimanshof, Zuiderpark)  Vanwege het gevaar dat  de bomen opleveren is het noodzakelijk dat deze meteen worden gekapt. herplant van 2 bomen verplicht
Ons kenmerk: 202123743
17-02-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum