Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-6

Apv vergunning – Besluiten, Florence Nightingaleweg – Florence Nightingaleweg ter hoogte van nummer 108 
Aanleggen en laag- en midden spanning kabels en mantelbuizen ten behoeve van een distributieleiding van 14-2-2022 t/m 26-8-2022 op een parkeerplaats waar woningen gebouwd zullen worden. Opbreekvergunning: Kabels en leidingen        Ons kenmerk: 02123IBA21
07-02-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-7425/1/bijlage/exb-2022-7425.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Apv vergunning – Besluiten, Florence Nightingaleweg – Florence Nightingaleweg ter hoogte van nummer 108 
Aanleggen van PVC-buizen t.b.v.een distributieleiding van 
14-2-2022 t/m 26-8-2022
. Opbreekvergunning Kabels en leidingen. locatie  voorheen als parkeerplaats gebruikt werd waar woningen gebouwd zullen worden. Hierdoor zijn er geen tijdelijke verkeersmaatregelen nodig..
Ons kenmerk: 02121IBA21
07-02-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-7421/1/bijlage/exb-2022-7421.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Apv vergunning – Besluiten, Florence Nightingaleweg ter hoogte van perceelnummer 108 
Aanleggen van PVC125 mantelbuis ten behoeve van een distributieleiding van 14-2-2022 t/m 26-8-2022   Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom              Ons kenmerk: 02125IBA21
10-02-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-8275/1/bijlage/exb-2022-8275.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soestdijksekade 791A 
Het legaliseren van een kiosk Soestdijksekade 791AOns kenmerk: 202202009
07-02-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Apv vergunning – Besluiten, Marie Heinenweg – Marie Heinenweg ter hoogte van nummer 2 
Uitbreiding LS-net door middel van persing of boring en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen van 8-2-2022 t/m 25-2-2022, Opbreekvergunning: Kabels en leidingen. Ons kenmerk: 02221IBA21
10-02-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-8274/1/bijlage/exb-2022-8274.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Rhenenstraat 120 
Het veranderen en vergroten van de woning Rhenenstraat 120 door het plaatsen van een dakuitbouw en het realiseren van een dakterras
Ons kenmerk: 202122977
10-02-2022
Binnen de gestelde termijn geen aanvullende gegevens ontvangen.
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Omgevingsvergunning – Intrekken vergunning, Werkhovenstraat 101 
Het vergroten van de woning Werkhovenstraat 101 door het maken van een dakopbouw met dakterras   Ons kenmerk: 201909461
10-02-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Veenendaalkade 585 
Het plaatsen van een schuur bij de woonboot Veenendaalkade 585   Ons kenmerk: 202202361
11-02-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.  De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Apv vergunning – Besluiten, Volendamlaan – Volendamlaan ter 
hoogte van perceelnummer 45 
Het aanleggen van compleet nieuw FttH glasvezelnetwerk en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen van 4-4-2022 t/m 3-4-2023  Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom. Ons kenmerk: 02437IBA21
10-02-2022
Tijdens fase 1, worden er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen op de Leyweg vanaf perceelnummer 224 tot 268 tussen de Veenendaalkade en Wormerstraat en op de Wormerveerstraat aan de even zijde tussen de Leyweg tot aan de Ilpendamstraat.
Tijdens fase 2 van de werkzaamheden worden er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen op de Leyweg vanaf perceelnummer 176 tot 222 tussen de Wormerveerstraat en de Escamplaan en op de Wormerveerstraat aan de oneven zijde tussen de Leyweg en de Ilpendamstraat conform de aangeleverde
TVM-tekeningen.
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-7997/1/bijlage/exb-2022-7997.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie.
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. 

Apv vergunning – Besluiten, Volendamlaan – Volendamlaan ter hoogte van perceelnummer 600 – 700
Het aanpassen van het laagspanningsnet en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van de Volendamlaan. De aanvraag is ingediend voor de periode van 21 februari 2022 tot en met 31 december 2022. periodewijziging 21 feb t/m 1 oktober 2022. Opbreekvergunning: Kabels en leidingen    Ons kenmerk: 02417IBA21
11-02-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-8569/1/bijlage/exb-2022-8569.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Den Helderstraat 377 
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Den Helderstraat 377  Ons kenmerk: 202202365
11-02-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Maartensdijklaan 416 
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Maartensdijklaan 416   Ons kenmerk: 202202363
11-02-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 228 
Het vergroten van de woning Jaarsveldstraat 228 door het plaatsen van een dakkapel            Ons kenmerk: 202120811
11-02-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-8369/1/bijlage/exb-2022-8369.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Escamplaan 281 tot en met 313 en Volendamlaan 670 en 690 tot en met 710 
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Escamplaan 281 tot en met 313 en Volendamlaan 670 en 690 tot en met 710
Ons kenmerk: 202202423
12-02-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen