Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-5

Apv vergunning – Besluiten, Escamplaan – t h.v. perceel 283 Verplaatsen van een bestaande Ziggo-kast i.v.m. verbouwing van het winkelcentrum van 31-1-2022 t/m 18-2-2022   Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom     Ons kenmerk: 01849IBA21
31-01-2022
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-5850/1/bijlage/exb-2022-5850.pdf

  • op het trottoir dient er tenminste 2,50 m vrije doorloopruimte beschikbaar te blijven voor he twinkelend publiek;;
  •  de opdrachtgever/opdrachtnemer dient de bewoners en bedrijven tijdig (minimaal twee weken voor start) te informeren over de werkzaamheden;

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.  Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 316 
Het vergroten van het pand Jaarsveldstraat 316 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.    Ons kenmerk: 202201671
01-02-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Veenendaalkade 446 
Het kappen van 1 tweestammige boom (stamdiameter 80 cm), staande in de achtertuin van het perceel Veenendaalkade 446 en het herplanten van meerdere (fruit)bomen.     Ons kenmerk: 202201716
03-02-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 304 
Het veranderen en vergroten van het pand Maarsbergenstraat 304 door het dichtzetten van het balkon.  Ons kenmerk: 202201720
03-02-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Apv vergunning – Besluiten, Medemblikstraat – Medemblikstraat ter hoogte van nummer 275  (Leyendak)
Het verplaatsen van twee bestaande ORAC’s, het plaatsen van drie nieuwe ORAC’s en het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen
 ter hoogte van de Medemblikstraat 275 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 1 februari 2022 tot en 22 juli 2022. Opbreekvergunning: Kabels en leidingen. Ons kenmerk: 02365IBA21
03-02-2022
Toelichting en voorwaarden
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-6386/1/bijlage/exb-2022-6386.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum
Bezwaarclausule
 Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.
Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Aankondiging – Aanvraag, Veenendaalkade 571 
Wij zullen de gevraagde vergunning verlenen.
Aanvraag ligplaatsvergunning. Het betreft een aanvraag om een vergunning voor een vaste ligplaats voor het woonschip ‘BYZoNder II’ met registratienummer WS2327 aan de Veenendaalkade 571 in Den Haag. Uitsluitend gebruik voor woondoeleinden, bedrijfsmatige activiteiten op het schip zijn derhalve niet toegestaan.     Ons kenmerk: 00192VOB21
04-02-2022
Toelichting en Voorwaarden
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-7083/1/bijlage/exb-2022-7083.pdf 
Verordening op de binnenwateren. Ontvangstdatum aanvraag:16 december 2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum
Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders. 
Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.
Locatie van de getoonde markers op de kaart. De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar