Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-3

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 14
Het vergroten van het pand Wormerveerstraat 14 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.    Ons kenmerk: 202200669
18-01-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Veenendaalkade 530
Het veranderen van het pand Veenendaalkade 530 door het maken van een constructieve doorbraak  Ons kenmerk: 202200760
18-01-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Amerongenstraat 64
Het veranderen en vergroten van het pand Amerongenstraat 64 door het maken van een dakopbouw en het gedeeltelijk vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen         Ons kenmerk: 202200810
18-01-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.  De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 251
Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 251 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.  Ons kenmerk: 202123385
18-01-2022
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-2896/1/bijlage/exb-2022-2896.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.
Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 300
Het veranderen van de woning Maarsbergenstraat 300 door het maken van een constructieve doorbraak.  Ons kenmerk: 202200900
22-01-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Henriette Roland Holstweg ongenummerd hoek Anna Polakweg (Zuiderpark)
Het plaatsen van een openbare toiletunit Henriette Roland Holstweg ongenummerd hoek Anna Polakweg (Zuiderpark)Ons kenmerk: 202119354
22-01-2022
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-4090/1/bijlage/exb-2022-4090.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnummer 177, aan de Jaarsveldstraat.
Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.Besluit gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van bestuurders.22-01-2022De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (bestuurders) zijn:
a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
b. in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
c. gerekend vanaf het woonadres dient er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar te zijn;
d. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/openingstijden-en-locaties-stadsdeelkantoren.htm.
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Apv vergunning – Besluiten, Heiloostraat 158
Het realiseren van een bouwplaats
ter hoogte van de Heiloostraat 158 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 7 december 2021 tot en met 20 mei 2022.   Ons kenmerk: 02740GGB21
Grondgebruik: Overige goederen in/op de straat. Er moet voor voetgangers en rolstoelgebruikers op het trottoir een doorgang van minimaal 1.50 meter breedte worden vrijgelaten
22-01-2022
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-4141/1/bijlage/exb-2022-4141.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Apv vergunning – Besluiten, Soestdijksekade
Voor het aanleggen van 3x laagspanningskabel ten behoeve van een huisaansluiting en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen van 17-1-2022 t/m 13-5-2022.  Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het aanleggen van 3x laagspanningskabel ten behoeve van een huisaansluiting en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van de Soestdijksekade 823 .
De tijdelijke verkeersmaatregelen zullen genomen worden tussen Soestdijksekade 557 en 593. Opbreekvergunning: Kabels en leidingenOns kenmerk: 02231IBA21
22-01-2022
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-4078/1/bijlage/exb-2022-4078.pdf  Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.