Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-26

Apv vergunning – Besluiten, Volendamlaan – Ter hoogte van perceel Volendamlaan/ Heiloostraat 273
Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het vervangen van kabels ten behoeve van de openbare verlichting. De aanvraag is ingediend voor de periode van 6 juni 2022 tot en met 5 september 2022.
Werkzaamheden en tijdelijke verkeersmaatregelen vinden plaats:
– Op de Heiloostraat vanaf de kruising Heiloostraat/Purmerendstraat tot aan de kruising Heiloostraat/Volendamlaan.
– Op de Heiloostraat t.o. het appartementencomplex perceelnummers 295-570.
– Op de Heiloostraat vanaf de kruising Heiloostraat/Escamplaan tot aan het perceelnummer 55.
– Op het Monnickendamplein tussen de perceelnummers 82 en 92 vervangen kabels t.b.v. openbare verlichting van 24-6-2022 t/m 5-9-2022
Ons kenmerk: 00965IBA22
30-06-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 119
Het kappen van 2 coniferen staande in de voortuin van het perceel Wormerveerstraat 119
Ons kenmerk: 202212509
30-06-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Charlotte Jacobslaan 59
Het vergroten van de woning Charlotte Jacobslaan 59 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202205528
30-06-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Huisduinenstraat 27
Het vergroten en veranderen van het pand Huisduinenstraat 27 door het plaatsen van een dakkapel en twee dakramen en verhogen van het dak
Ons kenmerk: 202212744
01-07-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Volendamlaan 74
Het kandelaberen van 1 eikenboom (stamomtrek 198 cm), staande in de achtertuin van het perceel Volendamlaan 74
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-37005/1/bijlage/exb-2022-37005.pdf
De aanvrager wil de boom kandelaberen, omdat de boom te veel zonlicht blokkeert. Door de boom te kandelaberen blijft de boom bestaan en zorgt de boom voor voldoende schaduw en zonlicht in de tuinen.
Advies groenbeheerder.
De toekomstverwachting van de boom is goed. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de boom zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de boom zijn niet van bijzonder belang, omdat de boom niet zichtbaar is vanaf de openbare straat.
Na beoordeling van de ingediende stukken overweegt de groenbeheerder als volgt:
– De boom heeft een goede conditie.
– De boom is te groot voor zijn standplaats geworden. Voornoemde overlast is op te lossen door de boom te snoeien. Uiteraard onder begeleiding van een professionele snoeier.
Aangezien de oppervlakte van de achtertuin kleiner is dan 100 m², wordt er geen herplantplicht opgelegd.
Ons kenmerk: 202208058
30-06-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.