Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-25

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 174
Het vergroten van het pand Wormerveerstraat 174 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202211809
21-06-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Huisduinenstraat 38
Het vergroten van de woning Huisduinenstraat 38 door het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde 
Ons kenmerk: 202207774
22-06-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 231
Het vergroten van het pand Jaarsveldstraat 231 door het plaatsen van een dakkapel
Ons kenmerk: 202212012
23-06-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen

Apv vergunning – Besluiten, Leyweg – Ter hoogte van perceel Leyweg 65
Het ontgraven van een isolatiestuk ten behoeve van aanbrengen van meetpunten en ontgraving isolatiestuk, herstel bodembedekking na ontgraving, herstel/aanbrengen van meetpunten en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van Leyweg. Opbreekvergunning: Kabels en leidingenDe tijdelijke verkeersmaatregelen zijn aangevraagd voor de volgende locaties:
– Escamplaan perceelnummer 781 tot en met Escamplaan kruising Leyweg;
– Escamplaan kruising Leyweg t/m Leyweg perceelnummer 104 in Den Haag;
– Leyweg ter hoogte van perceelnummer 65.
De aanvraag is ingediend voor periode van 6 juni ‘22 t/m 5 december ‘22
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-35346/1/bijlage/exb-2022-35346.pdf
Ons kenmerk: 00923IBA22
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Cornelia de Langeweg 17
Het veranderen van het pand Cornelia de Langeweg 17 door het maken van een dakterras op de uitbouw op de 1e verdieping
Ons kenmerk: 202212156
23-06-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.