Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-24

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Nieuwendamlaan 22
Het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging in de nabijheid van de woning ten behoeve van de bewoner van Nieuwendamlaan 22 voor een periode van 10 jaar.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Meppelweg 341 (grenst aan Zuidwoldestraat)
Het brandveilig in gebruik nemen van het pand Meppelweg 341
Ons kenmerk: 202209833
14-06-2022

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 195
Het vergroten van het pand Jaarsveldstraat 195 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202209940
15-06-2022

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, winkelcentrum Leyenburg Volendamlaan 670 en 690 tot en met 712, Escamplaan 281 tot en met 293, 297-303 en 313
Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning*
met kenmerk 202112703/8119278 d.d. 06-01-2022 voor het veranderen van het winkelcentrum en het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden welke wijziging bestaat uit het maken van enkele aanpassingen.
Ons kenmerk: 202205738
15-06-2022

Aankondiging – Aanvraag, Aanvraag ligplaatsvergunning Veenendaalkade 563  Verordening op de binnenwateren
Het betreft een aanvraag om een vergunning voor een vaste ligplaats voor woonschip ‘De Mazzelaart’ met registratienummer WS2331
Ons kenmerk: 00018VOB22
15-06-2022

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Huisduinenstraat 58
Het vergroten van de woning Huisduinenstraat 58 door het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202204314
16-06-2022

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Maarsbergenstraat 57
Het vergroten van de woning Maarsbergenstraat 57 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202205282
16-06-2022

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Leyweg 29 (Loosduinen)
Het vergroten van de woning Leyweg 29 door het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde    Ons kenmerk: 202206449
17-06-2022

Overig, op de hoek Woudenbergstraat en Renswoudelaan
Een aanhangwagen bruin met grijs van kleur, zonder kenteken staat langer dan 3 (achtereenvolgende) dagen op de weg. de aanhangwagen zal worden verwijderd. Als u uw aanhangwagen terug wilt, kunt u contact opnemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, telefoonnummer 14-070 of e-mail: SBHAPV@denhaag.nl. De aanhangwagen wordt uiteindelijk vernietigd. De kosten worden geheel op de overtreder verhaald.
Ons kenmerk: HPE2201855  
17-06-2022

Overig, Volendamlaan ter hoogte van lichtmastnummer 57
Een hoogwerker, kleur zwart/oranje, langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg staat. Wij verzoeken contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: zienswijze.handhaving@denhaag.nl. De hoogwerker zal worden verwijderd en uiteindelijk vernietigd. Het vindt plaats op kosten van de overtreder.
Ons kenmerk: HPE2101847
18-06-2022

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwersluisstraat 36A (Church of Pentecost)
Het veranderen van de gevel van het pand Nieuwersluisstraat 36A door het gedeeltelijk vervangen van de kozijnen, het deels blinderen van de gevelkozijnen, het aanbrengen van Spachtelputz en overige schilderwerkzaamheden
Ons kenmerk: 202210381
18-06-2022