Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-22

Welstandsadvies 11-05-2022  Wcie 20220511/202103128
Maarsbergenstraat 294  het vergroten van de woning door het maken van een dakopbouw met dakterras.
Niet akkoord
Het bouwplan wordt getoetst aan de Welstandsnota.Het voorliggende plan betreft wijzigingen op een eerder vergund ontwerp. Zie hierbij.
Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Maarsbergenstraat 294  Het vergroten van de woning Maarsbergenstraat 294 door het maken van een dakopbouw met dakterras. 03-05-2021)
De vergunde houten kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met een diepere negge, en de wachtgevel wordt met plaatmateriaal afgewerkt in plaats van stucwerk.
De commissie heeft geen bezwaar tegen de toepassing van kunststof kozijnen vraagt om een profiel met meer reliëf.
De commissie stemt niet in met de afwerking van de wachtgevel met platen. Hoewel een wachtgevel in theorie een tijdelijk karakter heeft, kan deze tijdelijke situatie te lang duren voor een gevelmateriaal dat snel achteruitgaat. De bevestiging van gevelplaten is vaak storend zichtbaar.  de commissie adviseert om wachtgevels met gevelstuc uit te voeren.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Driebergenstraat 256
Het veranderen van de gevel van het pand Driebergenstraat 256 door het plaatsen van een reclame-uiting
Ons kenmerk: 202209137
30-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Ransdorpstraat 74
Het kandelaberen van 3 essen (stamomtrekken 100 – 107 cm), staande in de binnentuin aan de achterzijde van het perceel Ransdorpstraat 74
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-30471/1/bijlage/exb-2022-30471.pdf
Ons kenmerk: 202207440
30-05-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de Soestdijksekade 803.
Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.
d. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein. Er is een sociaal medisch advies opgesteld en een verkeerstechnisch onderzoek uitgevoerd.31-05-2022
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij: Externe link: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/openingstijden-en-locaties-stadsdeelkantoren.htm.
Bezwaarclausule: Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via Externe link: www.denhaag.nl/bezwaar. U kunt het bezwaarschrift opsturen naar: Externe link: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 245
Het vergroten van het pand Wormerveerstraat 245 door het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde
Ons kenmerk: 202209332
02-06-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwendamlaan 22
Het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging in de nabijheid van de woning ten behoeve van de bewoner van Nieuwendamlaan 22 voor een periode van 10 jaar.
Ons kenmerk: 202209342
03-06-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Benschoplaan 22
Het vergroten van de woning Benschoplaan 22 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202207719
04-06-02022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Onttrekkingsvergunning, Maarsbergenstraat 326
Vergunning verhuur opkoopbescherming Maarsbergenstraat 326
Ons kenmerk: 202205597
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-31441/1/bijlage/exb-2022-31441.pdf
Bijlage:
In artikel 41 lid 3 van de Huisvestingswet 2014 staat dat het verboden is zonder vergunning een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van 4 jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar. De vergunning noemen we een vergunning verhuur opkoopbescherming. U geeft de woning in gebruik aan een persoon waarmee u een bloed- of aanverwantschap heeft in de 1e of 2e graad. Het betreft hier een ouder-kindrelatie. De vergunning geldt tot 27 mei 2026.
04-06-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.  Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Overig, Veenendaalkade ter hoogte hoek Lopikstraat
Handhavingsorganisatie heeft op de bovengenoemde locatie, geconstateerd dat een recreatievaartuig, kleur blauw/wit, is afgemeerd in de binnenwateren zonder dat het recreatievaartuig is voorzien van een op het vaartuig duidelijk zichtbaar aangebracht geldig en juist vignet dat voor dat vaartuig van gemeentewege is verstrekt. Wij verzoeken de eigenaar het recreatievaartuig te verwijderen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: SBHAPV@denhaag.nl. Indien het recreatievaartuig na de publicatietermijn wederom wordt geconstateerd, zal het recreatievaartuig worden verwijderd . Het recreatievaartuig wordt dan tijdelijk opgeslagen en afhankelijk van de taxatiewaarde uiteindelijk vernietigd. de kosten die wij moeten maken worden geheel op de overtreder verhaald.
Ons kenmerk: HRV220019204-06-2022