Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-21

Apv vergunning – Besluiten, Florence Nightingaleweg – ter hoogte van perceel nummer 8
Gedeelte bestaande leiding verwijderen en nieuw aanleggen van 20-5-2022 tot en met 26-8-2022 Opbreekvergunning: Kabels en leidingen
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-29513/1/bijlage/exb-2022-29513.pdf
Ons kenmerk: 00815IBA22
25-05-2022Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Apv vergunning – Besluiten, Meppelweg – Ter hoogte van perceel Meppelweg 803 hoek Dedemsvaartweg/nabij Zuidwoldestraat
Het ontgraven van een gasleiding en het herstellen van de bekleding en de meetpunten en het realiseren van verkeersmaatregelen ter hoogte van de Meppelweg 803 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 9 mei 2022 tot en met 9 augustus 2022.
Opbreekvergunning: Kabels en leidingen
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-29331/1/bijlage/exb-2022-29331.pdf
Ons kenmerk: 00807IBA22
25-05-2022Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning groot, Zuiderpark
Milan Summer Festival van 5 tot en met 7 augustus 2022
Ons kenmerk: 00039EVG21
25-05-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 4 weken na publicatie U kunt de stukken tot 4 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de Externe link: burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Vreeswijkstraat 396 tot en met 410 en Leyweg 574 tot en met 588
Het veranderen van de gevels van de panden Vreeswijkstraat 396 tot en met 410 en Leyweg 574 tot en met 588 door het wijzigen van de kozijnen
Ons kenmerk: 202208861
25-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Overig, vaartuig ter hoogte van Veenendaalkade 488
Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer, op de bovengenoemde locatie, geconstateerd dat een recreatievaartuig, wit en donkergrijs van kleur, zonder geldig vignet in het openbare water ligt. Wij verzoeken de eigenaar van het recreatievaartuig de overtreding te beëindigen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: zienswijze.handhaving@denhaag.nl. Indien het recreatievaartuig na de publicatietermijn wederom wordt geconstateerd zonder geldig vignet, zal het recreatievaartuig worden verwijderd van het openbaar water. Het recreatievaartuig wordt dan tijdelijk opgeslagen en, afhankelijk van de taxatiewaarde, uiteindelijk vernietigd.
Ons kenmerk: HRV2200195
25-05-2022

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 1 (stadsdeel Loosduinen) BP=station hoek Volendamlaan
Het veranderen van de gevels van het pand Leyweg 1 door het vervangen van de luifel
Ons kenmerk: 202208876
25-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Florence Nightingaleweg 102, (net opgeleverd)
Het vergroten van het pand Florence Nightingaleweg 102 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202208996
26-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.


.