Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-20

Overig, Veenendaalkade ter hoogte van perceelnummer 363
Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer, op onderstaande locatie, geconstateerd dat een recreatievaartuig, aan de bovenkant wit van kleur en aan de onderkant blauw, zonder geldig vignet in het openbare water ligt. Dit is in strijd met artikel 26 lid 1 onder i van de Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag. Wij verzoeken de eigenaar van het recreatievaartuig de overtreding te beëindigen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: zienswijze.handhaving@denhaag.nl. Indien het recreatievaartuig na de publicatietermijn wederom wordt geconstateerd zonder geldig vignet, zal het recreatievaartuig worden verwijderd van het openbaar water. Het recreatievaartuig wordt dan tijdelijk opgeslagen en, afhankelijk van de taxatiewaarde, uiteindelijk vernietigd. Locatie: Veenendaalkade ter hoogte van perceelnummer 363 Dossiernummer: HRV2200190
Ons kenmerk: HRV2200190
16-05-2022

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Zuiderpark  
Pakistan Festival op 3 en 4 september 2022Ons kenmerk: 00175EVK2119-05-2022         Ontvangstdatum aanvraag: 20 september 2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 304
Het veranderen van het pand Maarsbergenstraat 304 door het dichtzetten van het balkon
Ons kenmerk: 202208568
19-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Huisduinenstraat 58
Het vergroten van het pand Huisduinenstraat 58 door het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202208720
10-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnummer 49, aan de Vreeswijkstraat,
Onderwerp: toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres. Vanuit de Dienst O.C.&W. van de gemeente is naar aanleiding van uw beoordeling een sociaal medisch advies opgesteld. De afdeling Vergunningen heeft een verkeerstechnisch onderzoek uitgevoerd.
19-05-2022
Vermeld in uw bezwaarschrift: naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; de datum en handtekening; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; de argumenten voor bezwaar

Apv vergunning – Besluiten, Henriëtte Roland Holstwg – Ter hoogte van perceel Henriette Roland Holstweg 67
7-7-2022 t/m 11-7-2022  Het betreft het gebruik van de openbare weg voor het plaatsen van objecten t.b.v. het organiseren van ‘De Buurtcamping’,
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-28740/1/bijlage/exb-2022-28740.pdf
Ons kenmerk: 00410GGB22
20-05-2022Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Vreeswijkstraat 137
Het veranderen van het pand Vreeswijkstraat 137 door het plaatsen van zonnepanelen op het dak
Ons kenmerk: 202208659
20-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Charlotte Jacobslaan 59
Het vergroten van de woning Charlotte Jacobslaan 59 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202205528
20-05-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Overig, Veenendaalkade ter hoogte van 4
Constateringsdatum recreatievaartuig (overtreding verbodsbepalingen): Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer op de Veenendaalkade ter hoogte van nummer 4, geconstateerd dat een recreatievaartuig, kleur wit, met vier touwen aan de kade is vastgemaakt en zonder geldig vignet in het openbare water ligt. Wij verzoeken de eigenaar van het recreatievaartuig de overtreding te beëindigen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: zienswijze.handhaving@denhaag.nl. Indien het recreatievaartuig na de publicatietermijn wederom wordt geconstateerd zonder geldig vignet, zal het recreatievaartuig worden verwijderd van het openbaar water. Het recreatievaartuig wordt dan tijdelijk opgeslagen en, afhankelijk van de taxatiewaarde, uiteindelijk vernietigd. De totale kosten die hiermee gemoeid zijn worden door ons geheel op de eigenaar verhaald.
Ons kenmerk: HRV2200194
20-05-2022

Overig, ter hoogte van Veenendaalkade 2
Constateringsdatum recreatievaartuig: Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer, op bovenstaande locatie, geconstateerd dat een witte recreatievaartuig met een blauwe onderkant zonder duidelijk zichtbaar geldig en juist vignet in de Haagse binnenwateren ligt. Het recreatievaartuig is niet voldoende beschermd tegen hemelwater. Wij verzoeken de eigenaar van het recreatievaartuig de overtreding, binnen twee weken vanaf de datum van deze publicatie, te beëindigen. Indien het recreatievaartuig na publicatietermijn wederom wordt geconstateerd zonder duidelijk zichtbaar geldig en juist vignet, zal het recreatievaartuig worden verwijderd van de Haagse binnenwateren. Het recreatievaartuig wordt dan tijdelijk opgeslagen en afhankelijk van de taxatiewaarde, uiteindelijk vernietigd. Als u uw recreatievaartuig terug wilt, kunt u contact opnemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: SBHAPV@denhaag.nl. Nadrukkelijk brengen wij onder uw aandacht, dat de kosten die wij moeten maken en die verbonden zijn aan de toepassing van de last onder bestuursdwang op grond van artikel 5:25 van de Awb geheel op de overtreder worden verhaald.
Ons kenmerk: HRV2200193
21-05-2022


.