Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-2

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, winkelcentrum Leyenburg Volendamlaan 670 en 690 tot en met 712, Escamplaan 281 tot en met 293, 297-303 en 313
Het veranderen van het winkelcentrum Leyenburg Volendamlaan 670 en 690 t/m 712, Escamplaan 281 t/m 293, 297-303 en 313 en het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden Ons kenmerk: 202112703
10-01-2022
Toelichting en voorwaarden: klik op deze link en lees goed door
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-1301/1/bijlage/exb-2022-1301.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Dien uw bezwaarschrift in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet .Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 182
Het vergroten van de woning Jaarsveldstraat 182 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.. Ons kenmerk: 202121343
10-01-2022
Toelichting en voorwaarden:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-1416/1/bijlage/exb-2022-1416.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Wormerveerstraat 24
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Wormerveerstraat 24       Ons kenmerk: 202200207
10-01-1022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

1. Aankondiging – Aanvraag, Soestdijksekade 867
Aanvraag ligplaatsvergunning voor woonschip ‘Mon Rêve’ op de locatie Soestdijksekade 867        Ons kenmerk: 00069VOB21
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-1635/1/bijlage/exb-2022-1635.pdf
Ontvangstdatum aanvraag: 24 mei 202112-01-2022
2. Aankondiging – Aanvraag, Soestdijksekade 795
Aanvraag ligplaatsvergunning woonschip ‘Utopia’ op de locatie Soestdijksekade 795      Ons kenmerk: 00146VOB21
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-1640/1/bijlage/exb-2022-1640.pdf
12-01-2022
Voor beide aanvragen geldt:
Verordening op de binnenwateren
Conform het ligplaatsenplan mag het schip uitsluitend worden gebruikt voor woondoeleinden. Bedrijfsmatige activiteiten op het schip zijn derhalve niet toegestaan.
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.
De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.
Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, verspreid over het stadsdeel Escamp I (Zuiderpark)
Het kappen van 78 dode en slechte bomen (stamomtrekken 31-440 cm), staande verspreid over het stadsdeel Escamp I (Zuiderpark)
Het is noodzakelijk de bomen direct te kappen omdat deze gevaar opleveren.
Daarom wordt toepassing gegeven aan artikel 6.2 van de Wabo. Dit betekent dat direct nadat de vergunning bekend gemaakt is over gegaan mag worden tot kappen van de aangevraagde 78 bomen
Ons kenmerk: 202122700
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-2045/1/bijlage/exb-2022-2045.pdf
13-01-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Volendamlaan 20  
Het veranderen van de gevel van de woning Volendamlaan 20 door het vervangen van de kozijnen met enkel glas door kozijnen met dubbel glas
Ons kenmerk: 202122810
13-01-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.