Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-19

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Els Borst-Eilersplein 275 (kamer 07 bouwdeel F in de voormalige schacht)
Ons kenmerk: 202208044
12-05-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Soesterbergstraat 119
Het veranderen van de woning Soesterbergstraat 119 door het maken van twee dakramen aan de voorzijdeBinnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen. In de bijlage bij deze brief staat per activiteit een overzicht van de ontbrekende gegevens.
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-26666/1/bijlage/exb-2022-26666.pdf 
Ons kenmerk: 202203830
12-05-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Volendamlaan 74
Het kandelaberen van 1 eikenboom (stamdiameter 63 cm), staande in de achtertuin van het perceel Volendamlaan 74
Ons kenmerk: 202208058
12-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Renswoudelaan 94
Het kappen van 2 Thuja Occidentalis (stamdiameter 28-30 cm), staande in de achtertuin van het perceel Renswoudelaan 94
Ons kenmerk: 202208205
14-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Nieuwendamlaan 42U
Het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging in de nabijheid van de woning ten behoeve van de bewoner van Nieuwendamlaan 42U voor een periode van 10 jaar
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-26987/1/bijlage/exb-2022-26987.pdf
Ons kenmerk: 202206210
14-05-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Externe link: Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Overig, Veenendaalkade ter hoogte van 110
Constateringsdatum recreatievaartuig (overtreding verbodsbepalingen): 3 mei 2022 Tijdens een controle op 3 mei 2022 omstreeks 11:49 uur heeft een gemeentelijk toezichthouder van het bedrijfsonderdeel Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer, op bovenstaande locatie, geconstateerd dat een recreatievaartuig, met witte bovenkant en donkere onderkant, zonder geldig vignet in het openbare water ligt. Het recreatievaartuig is met meerdere touwen bevestigd aan de kade. Dit is in strijd met artikel 26 lid 1 onder i van de Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag. Wij verzoeken de eigenaar van het recreatievaartuig de overtreding te beëindigen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: zienswijze.handhaving@denhaag.nl. Indien het recreatievaartuig na de publicatietermijn wederom wordt geconstateerd zonder geldig vignet, zal het recreatievaartuig worden verwijderd van het openbaar water. Het recreatievaartuig wordt dan tijdelijk opgeslagen en, afhankelijk van de taxatiewaarde, uiteindelijk vernietigd. De kosten van verwijderen, taxatie en vernietigen worden verhaald op de eigenaar.
Ons kenmerk: HRV2200189
14-05-2022