Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-18

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Ransdorpstraat 84
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Ransdorpstraat 84
Ons kenmerk: 202207467
02-05-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen

Wrakkenwet, besluit, Veenendaalkade tegenover perceel 292
Wit polyester boot met blauw zeil en registratienummer H0829 wordt 6 mei gelicht en opgeslagen.
02-05-2022
Bezwaarclausule .  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Leersumstraat 25
Het vergroten van de woning Leersumstraat 25 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-25199/1/bijlage/exb-2022-25199.pdf
Ons kenmerk: 202201451
02-05-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Den Helderstraat 18
Het veranderen van het pand Den Helderstraat 18 door het maken van een constructieve doorbraak.
Ons kenmerk: 202207599
05-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Verkeersbesluit – Besluit Verkeersmaatregelen, Leyweg – tegenover perceel Leyweg 304 Aanwijzen parkeergelegenheid voor lijnbussen
Ons kenmerk: 00081VKZ22
05-05-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-24633/1/bijlage/exb-2022-24633.pdf

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Heiloostraat 296 (Swaenehove)
Het veranderen van de gevel van het pand Heiloostraat 296 door het plaatsen van een reclame-uiting (spandoek in aluminium frame)
Ons kenmerk: 202207646
05-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Benschoplaan 22
Het vergroten van het pand Benschoplaan 22 door het plaatsen van een dakkapel
Ons kenmerk: 202207719
05-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Huisduinenstraat 38
Het vergroten van het pand Huisduinenstraat 38 door het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde
Ons kenmerk: 202207774
06-05-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Huisduinenstraat 58
Het vergroten van de woning Huisduinenstraat 58 door het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202204314
06-05-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen