Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-17

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Wormerveerstraat 190
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Wormerveerstraat 190
Ons kenmerk: 202207090
26-04-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Veenendaalkade 615
Het plaatsen van een erfafscheiding op de kade ten behoeve van woonark Veenendaalkade 615. Binnen de gestelde termijn zijn geen aanvullende gegevens ontvangen.
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-23922/1/bijlage/exb-2022-23922.pdf
Ons kenmerk: 202203454
27-04-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Ransdorpstraat 74
Het kandelaberen van 3 fraxini (stamdiameter 32cm – 34cm), staande in de binnentuin bij het perceel Ransdorpstraat 74
Ons kenmerk: 202207440
29-04-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.