Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-16

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Ransdorpstraat 2 t/m 90, Heiloostraat 206 t/m 240 en Volendamlaan 13 t/m 47
Het veranderen van deze panden door het geheel vervangen van de balkonhekken aan de voor- en achterzijde. Ons kenmerk: 202206770
20-04-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.
Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 14
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-23026/1/bijlage/exb-2022-23026.pdf
Ons kenmerk: 202200669
21-04-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats tegenover het perceelnummer Leyweg 224 Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit van 8 september 2021 inzake toewijzing gehandicapten parkeerplaats passagiers Leyweg 1007.
Besluit: Met inachtneming van het vorenstaande, herroepen wij de beschikking van 26 januari 2021, met kenmerk 84603 en besluiten wij uw aanvraag voor de verplaatsing van de gereserveerde gehandicapten parkeerplaats passagier van de Escamplaan tegenover perceel nummer 1007 naar de Leyweg tegenover perceel nummer 224 toe te wijzen. Burgemeester en wethouders van Den Haag. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken een beroepschrift indienen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook via Internet een beroepschrift indienen. Dat kan alleen via een  gebruikersnaam en wachtwoord.  Stuur het beroepschrift uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar: Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht Postbus 20 302 2500 EH DEN HAAG

Apv vergunning – Besluiten, Leyweg – Ter hoogte van perceel Leyweg 61 (Houtwijk)
Uitbreiden van een laagspanningsnet ten behoeve van een laadpaal aansluiting en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen van 20-4-2022 t/m 12-8-2022  Opbreekvergunning: Kabels en leidingen
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-23498/1/bijlage/exb-2022-23498.pdf Ons kenmerk: 00397IBA22
23-04-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.