Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-15

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Maartensdijklaan 422
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Maartensdijklaan 422               Ons kenmerk: 202206255
12-04-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Wormerveerstraat 190
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Wormerveerstraat 190              Ons kenmerk: 202206361
13-04-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning-Ontwerpbeschikking, Els Borst-Eilersplein 275 Het brandveilig in gebruik nemen van het ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275           Ons kenmerk: 202202986
13-04-2022
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-21185/1/bijlage/exb-2022-21185.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 29 (Houtwijk)
Het vergroten van het pand Leyweg 29 door het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde                Ons kenmerk: 202206449
15-04-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 29 ( Houtwijk)
Het vergroten van het pand Leyweg 29 door het maken van een dakopbouw                          Ons kenmerk: 202206450
15-04-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnummer 47, aan de Vreeswijkstraat
Voornemen tot toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres. Dit is het voornemensbesluitbesluit op uw ingekomen aanvraag, voor een gehandicaptenparkeerplaats, ten behoeve van bestuurders.
15-04-2022
De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (bestuurders) zijn:
a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;
b. in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
c. gerekend vanaf het woonadres dient er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar te zijn;
d. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnummer 4, aan de Bunnikstraat
Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.Dit is het besluit op uw ingekomen aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van bestuurders.
15-04-2022
De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (bestuurders) zijn:
a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

b. in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
c. gerekend vanaf het woonadres dient er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar te zijn;
d. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

Aankondiging – Aanvraag, Veenendaalkade 615
Aanvraag ligplaatsvergunning woonschip; Verordening op de binnenwateren
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-21531/1/bijlage/exb-2022-21531.pdf
Ons kenmerk: 00007VOB22
15-04-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Aankondiging – Aanvraag, Veenendaalkade 615 te Den Haag
Aanvraag ligplaatsvergunning drijvend terras bij een woonschip  Verordening op de binnenwateren
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-21532/1/bijlage/exb-2022-21532.pdf  
Ons kenmerk: 00008VOB22
15-04-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Apv vergunning – Besluiten, Anna Polakweg – Ter hoogte van perceel Anna Polakweg 7
Het vervangen van de aansluiting kabel in verband met een verzwaring en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van de Anna Polakweg in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 14 maart 2022 tot en met 26 augustus 2022.
Opbreekvergunning: Kabels en leidingenhttps://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-21553/1/bijlage/exb-2022-21553.pdf
Ons kenmerk: 00297IBA22
15-04-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Baambruggestraat 10
Het plaatsen van een garagebox op het terrein van de sportaccommodatie Baambruggestraat 10 ten behoeve van opslag
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-22087/1/bijlage/exb-2022-22087.pdf
Wij hebben u op 1 februari 2022 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 29 maart 2022 aan te vullen. Binnen de gestelde termijn hebben wij niet alle aanvullende gegevens ontvangen
Ons kenmerk: 20212401215-04-2022Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Apv vergunning – Besluiten, ter hoogte van perceel Wormerveerstraat 251
Het aanleggen van een laagspanningskabel, mantelbuis en het verwijderen van een laagspanningskabel en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van de Wormerveerstraat in Den Haag.
De aanvraag is ingediend voor de periode van 7 april 2022 tot en met 7 juli 2022.  Opbreekvergunning: Kabels en leidingen
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-22381/1/bijlage/exb-2022-22381.pdf
Ons kenmerk: 00477IBA22
15-04-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.