Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-14

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Soestdijksekade 345 in en rond Musicon
Kaderock op 4 juni 2022
Ons kenmerk: 00020EVK22
31-03-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Nieuwediepstraat 38
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Nieuwediepstraat 38 Ons kenmerk: 202205763
04-04-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meldingen – Sloopmeldin
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Woudenbergstraat 133
Ons kenmerk: 202205898
05-04-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Maarsbergenstraat 304
Het veranderen en vergroten van de woning Maarsbergenstraat 304 door het dichtzetten van het balkon aan de achtergevel op de 1e verdieping
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-19973/1/bijlage/exb-2022-19973.pdf 
Wij hebben op 18 februari 2022 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 25 maart 2022 aan te vullen. Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen.
Ons kenmerk: 202201720
07-04-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Amerongenstraat 64
Het veranderen en vergroten van de woning Amerongenstraat 64 door het maken van een dakopbouw en het gedeeltelijk vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-20150/1/bijlage/exb-2022-20150.pdf
Wij hebben op 28 februari 2022 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 28 maart 2022 aan te vullen. Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen.
Ons kenmerk: 202200810
07-04-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning groot, Zuiderpark
Festival Pal Mundo Outdoor op 2 en 3 juli 2022
Ons kenmerk: 00013EVG21
07-04-2022Aankondiging van een ter inzagelegging voor 4 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 4 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Uitnodiging zienswijze indienen bij burgemeester
Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Overig, ter hoogte van Veenendaalkade 62
Constateringsdatum recreatievaartuig (overtreding verbodsbepalingen): 24 maart 2022 Tijdens een controle op 24 maart 2022 omstreeks 16:46 uur heeft een gemeentelijk toezichthouder van het bedrijfsonderdeel Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer, op onderstaande locatie, geconstateerd dat een recreatievaartuig, wit en rood van kleur, zonder geldig vignet in het openbare water ligt. Dit is in strijd met artikel 26 lid 1 onder i van de Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag. Wij verzoeken de eigenaar van het recreatievaartuig de overtreding te beëindigen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: zienswijze.handhaving@denhaag.nl. Indien het recreatievaartuig na de publicatietermijn wederom wordt geconstateerd zonder geldig vignet, zal het recreatievaartuig worden verwijderd van het openbaar water. Het recreatievaartuig wordt dan tijdelijk opgeslagen en, afhankelijk van de taxatiewaarde, uiteindelijk vernietigd.
Ons kenmerk: HRV2200183
07-04-2022

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Nieuwendamlaan 30, 32, 34, 36 en 38
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Nieuwendamlaan 30 tot en met 38
Ons kenmerk: 202206135
08-04-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Vreeswijkstraat 140
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Vreeswijkstraat 140Ons kenmerk: 202206165
08-04-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwendamlaan 42U (gebouw Parkzicht)
Het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging in de nabijheid van de woning ten behoeve van de bewoner van Nieuwendamlaan 42U voor een periode van 10 jaar
Ons kenmerk: 202206210
08-04-202208-04-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Overig, Hoogkarspelstraat ter hoogte van nummer 68
Constateringsdatum aanhangwagen:19 maart 2022Tijdens een controle op 19 maart 2022 omstreeks 22:01 uur hebben gemeentelijke toezichthouders van het bedrijfsonderdeel Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer, op de bovengenoemde locatie, geconstateerd dat een aanhangwagen, kleur groen, zonder kenteken, langer dan drie (achtereenvolgende) dagen op de weg staat. Dit is in strijd met artikel 5:6 lid 1 onder a van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag. Wij verzoeken de eigenaar dit te verwijderen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: SBHAPV@denhaag.nl. Indien de aanhangwagen na de publicatietermijn wederom wordt geconstateerd, zal de aanhangwagen worden verwijderd van de openbare weg. De aanhangwagen wordt dan tijdelijk opgeslagen en afhankelijk van de taxatiewaarde uiteindelijk vernietigd.
Ons kenmerk: HPE2201704
08-04-2022