Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-12

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soesterbergstraat 63
Het vergroten van de woning Soesterbergstraat 63 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Ons kenmerk: 202204138
21-03-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-16730/1/bijlage/exb-2022-16730.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Florence Nightingaleweg (Haga deelgebied 3)
Het aanleggen van een tijdelijke bouwweg aan de Florence Nightingaleweg (Haga deelgebied 3)
Ons kenmerk: 202122634
21-03-2022
Toelichting en voorschriften

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-16753/1/bijlage/exb-2022-16753.pdf
Op 1 december 2021 ontvingen wij uw aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg aan de Florence Nightingaleweg (Haga deelgebied 3). Wij hebben u op 18 januari 2022 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 15 maart 2022 aan te vullen. Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen. In de bijlage bij deze brief staat een overzicht van de ontbrekende gegevens.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Veenendaalkade 292
Het kappen van 1 hulst en 1 vlierboom (stamomtrek 72-82 cm), staande n de achtertuin van het perceel Veenendaalkade 292Ons kenmerk: 202201079
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-16998/1/bijlage/exb-2022-16998.pdf
23-03-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Leersumstraat 25
Het vergroten van de woning Leersumstraat 25 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijdeOns kenmerk: 202201451
23-03-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnummer 209, aan de Uitgeeststraat,
Onderwerp: toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.  Besluit op uw ingekomen aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van bestuurders.
Omdat er is vastgesteld dat u aan eerdergenoemde criteria voldoet is besloten tot plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Staatsblad 1990‑459), voorzien van een onderbord met vermelding van uw kenteken en daarbij de markering op het wegdek aan te brengen nabij het perceelnummer 209, aan de Uitgeeststraat, voor de geldigheidsduur van uw gehandicaptenparkeerkaart.
25-03-2022

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Veenendaalkade 446
Het kappen van 1 tweestammige boom (stamdiameter 80 cm), staande in de achtertuin van het perceel Veenendaalkade 446.
Bij de toets aan de Regeling omgevingsrecht is vast komen te staan, dat er gegevens ontbraken. Binnen de beschikbare termijn hebben wij geen aanvullende informatie ontvangen. In de aanvraag ontbreken derhalve de volgende stukken:
– De bevestiging dat het perceel behoort tot uw eigendom.
– Indien u niet de eigenaar bent van het perceel, een verslag van de Vereniging Van Eigenaren waaruit blijkt dat de meerderheid instemt met het aanvragen van deze omgevingsvergunning.
– De stamdiameter van de dikste stam, gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld.
– Schriftelijke verklaringen van de omwonenden die volgens u overlast ervaren van de boom
Ons kenmerk: 202201716
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-17774/1/bijlage/exb-2022-17774.pdf
25-03-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.