Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-13

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 57 
Het vergroten van het pand Maarsbergenstraat 57 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijdeOns kenmerk: 202205282
28-03-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.  De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Huisduinenstraat 58 
Het vergroten van het pand Huisduinenstraat 58 door het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijdeOns kenmerk: 202205306
29-03-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Charlotte Jacobslaan 59 
Het vergroten van het pand Charlotte Jacobslaan 59 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijdeOns kenmerk: 202205528
31-03-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Els Borst-Eilersplein 275 
Het brandveilig in gebruik nemen van het pand Els Borst-Eilersplein 275Ons kenmerk: 202202986
31-03-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.  De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Soestdijksekade 345 in en rond Musicon 
Kaderock op 4 juni 2022Ons kenmerk: 00020EVK22
31-03-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie