Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-10

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 192 
Het vergroten van de woning Jaarsveldstraat 192 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Het door ons ontvangen gewijzigd bouwplan is op 2 maart 2022 beoordeeld aan redelijke eisen van welstand. Akkoord. Na aanpassing zien wij dat de dakkapel op het voordakvlak beperkt blijft tot de breedte van het kozijn op de onderliggende verdieping. In hoogte is de dakkapel uitgelijnd met de andere dakkapellen op het blok. Kunststof kozijnen met een verdiept profiel en het zinken kraaldeel waren eerder akkoord bevonden.
Ons kenmerk: 202122733
08-03-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-13490/1/bijlage/exb-2022-13490.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule.  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Vereniging van Eigenaren
Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, wordt geadviseerd voorafgaande aan de start van de werkzaamheden contact op te nemen met de VvE over uw voornemen tot verbouw aangezien aan deze vergunning geen rechten kunnen worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is zoals het huishoudelijk reglement van de VvE

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 316 
Het vergroten van de woning Jaarsveldstraat 316 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ons kenmerk: 202201671
08-03-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-13601/1/bijlage/exb-2022-13601.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Vereniging van Eigenaren
Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, wordt geadviseerd voorafgaande aan de start van de werkzaamheden contact op te nemen met de VvE over uw voornemen tot verbouw aangezien aan deze vergunning geen rechten kunnen worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is zoals het huishoudelijk reglement van de VvE.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Leyweg 1 
Omgevingsdienst Haaglanden
 maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 25 februari 2022 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het realiseren van een laadvoorziening voor elektrische voertuigen bij een tankstation. De locatie betreft Leyweg 1, 2545 CB te Den Haag  (zaaknummer 01024838).
09-03-2022
Inlichtingen         Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.  De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soesterbergstraat 63 
Het vergroten van het pand Soesterbergstraat 63 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde            Ons kenmerk: 202204138
09-03-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Maarsbergenstraat 300 
Het veranderen van de woning Maarsbergenstraat 300 door het maken van een constructieve doorbraak Ons kenmerk: 202200900
09-03-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-13708/1/bijlage/exb-2022-13708.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.  Bezwaarclausule  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Veenendaalkade 530 
Het veranderen van de woning Veenendaalkade 530 door het maken van een constructieve doorbraak               Ons kenmerk: 202200760
10-03-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-13926/1/bijlage/exb-2022-13926.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie.U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Verkeersbesluit – Voorgenomen besluit Verkeersmaatregelen, Leyweg – Leyweg 304
Aanwijzen parkeergelegenheid voor lijnbussen
Het nemen van een verkeersbesluit voor het aanwijzen van een
parkeergelegenheid voor lijnbussen op de Leyweg to304/busplatform;

overwegende, dat op de parkeerhavens op het busplatform aan de Leyweg regelmatig personenauto’s geparkeerd staan waardoor de doorstroming van het openbaar verkeer stagneert aangezien dit weggedeelte mede fungeert als rust- en wisselplek voor lijnbussen, zodat het uit oogpunt van onder meer de
verkeersveiligheid wenselijk is om deze parkeerhavens aan te wijzen als parkeergelegenheid voor lijnbussen.

Ons kenmerk: 00081VKZ22  Ontvangstdatum aanvraag: 8 maart 2022
10-03-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-14064/1/bijlage/exb-2022-14064.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 4 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 4 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum
Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders  Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.
De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar. 

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Wormerveerstraat 14 
Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 14 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijdeOns kenmerk: 202200669
10-03-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Leersumstraat 60 
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Leersumstraat 60Ons kenmerk: 202204238
10-03-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning -Beschikking verleend regulier, Sjoukje Faberlaan 1
Het vergroten van de woning Sjoukje Faberlaan 1 door het plaatsen van een dakkapel 
Ons kenmerk: 202203574
10-03-2022
Toelichting en voorschriften
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-14141/1/bijlage/exb-2022-14141.pdf 
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum
Vereniging van Eigenaren     Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, wordt geadviseerd voorafgaande aan de start van de werkzaamheden contact op te nemen met de VvE over uw voornemen tot verbouw aangezien aan deze vergunning geen rechten kunnen worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is zoals het huishoudelijk reglement van de VvE.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Huisduinenstraat 58 
Het vergroten van het pand Huisduinenstraat 58 door het vergroten van de dakkapel aan de voorzijdeOns kenmerk: 202204314
11-03-2022
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd beginseluitspraak, Huisduinenstraat 17 
Het vergroten van het pand Huisduinenstraat 17 door het verhogen van de nok en het dichtbouwen van 1 balkon aan de achterzijdeOns kenmerk: 202204283
11-03-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Rectificatie Van deze in week 6 genoemde omgevingsvergunning van Jaarsveldstraat 228 kon de link van de bijlage niet geopend worden. Die is opgevraagd en volgt hier alsnog.     Jaarsveldstraat 228 beschikking.pdf 
Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 228 Het vergroten van de woning Jaarsveldstraat 228 door het plaatsen van een dakkapel    Ons kenmerk: 202120811
11-02-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie 
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum