Gemeenteberichten Leyenburg week 2022-1

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Abcoudestraat 43 en 45
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Abcoudestraat 43 en 45   Ons kenmerk: 202200037
06-01-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Jaarsveldstraat 228
Het vergroten van de woning Jaarsveldstraat 228 door het plaatsen van een dakkapel.   Ons kenmerk: 202120811
01-01-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Huisduinenstraat 27
Het vergroten van de woning Huisduinenstraat 27 door het maken van een dakopbouw aan de achterzijde.  Ons kenmerk: 202116677
02-01-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.  
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-267/1/bijlage/exb-2022-267.pdf
Welstandscommissie is “Niet akkoord.
De commissie kan niet instemmen met het maken van de dakopbouw. Door de dakopbouw wordt de kapvorm deels omgezet van een schuin dakvlak naar een plat dak. De opbouw vormt een aantasting van de architectonische eenheid van dit blok en herkenning van de bebouwingsstrook. De aanvraag voegt zich daarmee niet bij de bestaande architectuur en in de omgeving”.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Ransdorpstraat 2 tot en met 90, Heiloostraat 206 tot en met 240 en Volendamlaan 13 tot en met 47
Het veranderen van de woningen Ransdorpstraat 2 t/m 90, Heiloostraat 206 t/m 240 en Volendamlaan 13 t/m 47 door het vernieuwen van de balkonhekken aan de voor- en achterzijde.  Ons kenmerk: 202120149
02-01-2022
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-244/1/bijlage/exb-2022-244.pdf
Binnen de gestelde termijn hebben wij niet alle aanvullende gegevens ontvangen.

Apv vergunning – Besluiten, Volendamlaan 769
Rectificatie bekendmaking Sanering LD-net trace 860 meter en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van Volendamlaan 769 in Den Haag uitvoeringsperiode vanaf 4-10-2021 t/m 31-3 2022;
Opbreekvergunning: Kabels en leidingen Ons kenmerk: 01153IBA21Datum bekendmaking besluit: 9 augustus 2021
Rectificatie 7 januari 2022
instemming geldig van 31 december 2021 tot met 31 maart 2022
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2022-410/1/bijlage/exb-2022-410.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bnt u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Melding Besluit uniforme saneringen (BUS), Henriëtte Roland Holstweg (ONG) Zuiderpark
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens B&W van Den Haag bekend dat op 22 december 2021 een melding is ontvangen voor het uitvoeren van een BUS sanering. De locatie betreft Henriëtte Roland Holstweg (ONG), 2533 SW te Den Haag (zaaknummer 01018351).
07-01-2022
(Opm.: De postcode 2533SW hoort bij de straat Anna Polakweg, is gelegen in de buurt Zuiderpark en hoort bij de wijk Wijk 35 Zuiderpark) Vijf weken na de datum van de melding mag de saneerder starten met de sanering, tenzij het bevoegd gezag binnen vijf weken na de datum van de melding schriftelijk mededeelt dat de melding niet in overeenstemming is met het BUS.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres:
vergunningen@odh.nl.
De melding van een BUS-sanering ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.
NB  Een BUS melding staat voor Besluit Uniforme Saneringen en bestaat uit een versimpelde procedure om makkelijk en snel het bevoegd gezag te informeren over de voorgenomen bodemsanering
.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Wormerveerstraat 24
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Wormerveerstraat 24  Ons kenmerk: 202200207
08-01-2022
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.