Gemeenteberichten Leyenburg week 20

Week 20  2020

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Werkhovenstraat 42  

Het veranderen van de winkel Werkhovenstraat 42 tot een lunchroom/petit restaurant. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel.

2020-05-13

Zie voor motivering en voorwaarden: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-24576/1/bijlage/exb-2020-24576.PDF

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Polsbroekstraat 36

Het vergroten van de woning Polsbroekstraat 36 door het maken van een dakopbouw. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen, binnenplanse ontheffing.

2020-05-12

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg  

Het realiseren van 300m2 detailhandel tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1,2 en 3 Hagaterrein). Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel.

2020-05-12

Het initiatief beoogd de realisatie van meer dan 1000m2 detailhandel met een oppervlakte groter dan 200m2. De volgens bestemmingsplan toegestane oppervlakte wordt met 100m2 overschreden. Volgens de kadernota detailhandel is toevoeging van detailhandel buiten de hoofdwinkelstructuur ongewenst maar is in dit geval voorstelbaar omdat het gericht is op een specifiek doelgroep, namelijk ziekenhuisbezoekers. Dit wordt gezien als een onderscheidend initiatief. De toevoeging van 100m2 extra detailhandel is daarom toegestaan.

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-24402/1/bijlage/exb-2020-24402.PDF

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Soestdijksekade 407  

Het veranderen van de winkel Soestdijksekade 407 tot 4 woningen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen, binnenplanse ontheffing.

2020-05-12

Omgevingsvergunning – Aangevraagd beginseluitspraak, Escamplaan ongenummerd tegenover nummer 289

Het plaatsen van een kiosk op het plein Escamplaan ongenummerd tegenover nummer 289

2020-05-13

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan 281  

Het veranderen van de gevels van het pand Escamplaan 281 door het wijzigen van de entree

2020-05-12

Apv vergunning – Besluiten, Heiloostraat 251 te Den Haag

Rectificatie bekendmaking inrichten van een bouwplaats 1 mei 2020 t/m 31 maart 2021

inrichten van een bouwplaats met een totale oppervlakte van 150 m²

2020-05-15

De einddatum van uitvoeringsperiode wijzigen in 31 oktober 2021.

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-25085/1/bijlage/exb-2020-25085.PDF