Gemeenteberichten Leyenburg week 2

Week 2  2021

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Els Borst-Eilersplein 275  

Het gedeeltelijk in- en uitwendig veranderen van de kelder van de bouwdelen D en G van het Haga Ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel, bouwen.

2021-01-11

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 63  

Het kappen van 3 populieren (stamomtrekken 91-149 cm), staande in de achtertuin van het perceel Wormerveerstraat 63. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

2021-01-12

Hoogheemraadschap van Delfland – aanvraag watervergunning Charlotte Jacobslaan 70  

Hoogheemraadschap van Delfland – aanvraag watervergunning Charlotte Jacobslaan 70. Apotheek Haagse Ziekenhuizen

2021-01-13

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwediepstraat 16

Het veranderen en vergroten van het pand Nieuwediepstraat 16 door het maken van een aanbouw aan de achterzijde, het vervangen van het balkon door een dakterras en het maken van een constructieve doorbraak

2021-01-14

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soestdijksekade 257 

Het uitbreiden (?) van het pand Soestdijksekade 257

2021-01-14

Apv vergunning – Besluiten, Nieuwersluisstraat 32  

Het verwijderen van een LS-net: tracé 34 m. t.b.v. 3x63A ter hoogte van de Nieuwersluisstraat 32 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 1 december 2020 tot en met 26 maart 2021.

2021-01-15

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Rhenenstraat 2  

Het vergroten van het pand Rhenenstraat 2 door het plaatsen van een dakkapel

2021-01-15

VRIJGAVE VOOR INSPRAAK ONTWERP PLAATSINGSPLAN AANVULLENDE LOCATIE ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS LEYENBURG III (BUURT 84A), ESCAMP

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat:

• in het raadsvoorstel inzake “plaatsing van 1.500 ondergrondse restafvalcontainers (RIS 250612)” besloten is in Leyenburg ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen;

• in het raadsvoorstel ondergrondse restafvalcontainers (RIS 160943) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ORAC’s;

• het definitief plaatsingsplan Leyenburg (RIS295505) is vastgesteld;

• één locatie aanvullend wordt geplaatst;

• belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben hun zienswijzen op het plaatsingsplan kenbaar te maken;

besluit:

I belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerp plaatsingsplan aanvullende locatie ondergrondse restafvalcontainers Leyenburg (buurt 84A), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: “ORAC PROGRAMMA; 84A Leyenburg (Escamp); het ontwerp plaatsingsplan aanvullende locatie op het definitief plaatsingsplan II”;

II. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Den Haag, 5 januari 2021

2021-01-14

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-2184/1/bijlage/exb-2021-2184.pdf

Plattegrond Medemblikstraat 275

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-2185/1/bijlage/exb-2021-2185.pdf

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Els Borst-Eilersplein 275  

Het herinrichten van het achterterrein van het ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275 door het uitbreiden van het parkeerterrein bij de SEH, het toevoegen van parkeerplaatsen bij de Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ), het maken van een extra fietsenstalling en het realiseren van een in- en uitrit, Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel, uitweg.

2021-01-15

Lees de uitgebreide toelichting in deze link:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-2548/1/bijlage/exb-2021-2548.PDF

Beantwoording reacties Tijdens de behandeling van de vergunningaanvraag is een schriftelijke reactie ingediend. Zie bijlage in de link.